Simon Nielsen + Anne Kirstine Jensdatter Svin

3 Children
Niels Simonsen
Birth: about 1811 19 22QK Vroue sogns kbg
Death: 1881QK Vroue sogns kbg
Kirsten Simonsdatter
Birth: 12 February 1816 24 27QK Vejby (R?dding) sogns kbg
Death:   —
Hans Christian Simonsen
Birth: 15 May 1818 26 29Rybjerg sogn
Death:   —

Parents Grandparents
Simon Nielsen
Christening: 19 June 1791Dover sogn
Death:   —
Niels Hansen Rosenlund
Birth: about 1737K?benhavn
Death:   —
Benneth Christensdatter
Birth: estimated 1749 31QK Fabjerg sogns kbg
Death: 1816

Anne Kirstine Jensdatter Svin
Birth: about 1789 26 27Outrup sogn
Death: 17 April 1852H?sum sogn
Jens Jensen Svin
Christening: 6 October 1762Aulum sogn
Death: 2 May 1813QK Borris sogns kbg
Kirsten Christophersdatter
Christening: 15 November 1761Aulum sogn
Death: 8 October 1829Aulum sogn
Family group information
PDON: Ben?dning 7 April 1835

Quality of data: 0
Note: Sensitive:0
Note:
1835. 7. April Ben?dning. Udskrift af Sallingland herreders politiprotokol 1832-1837 RA mikrofilm nr. M-33093 Sag nr. 5/1835. 1835, den 7de April blev i Salling Herreders Politieret fremlagt en ved Stiftamtets Skrivelse af 2den dennes modtaget Gienpart af en kongelig allern?digst Ordre, dateret 27de f. M. angaaende Eftergivelse af den Straf, hvortil Arrestanterne Simon Nielsen, Anne Jensdatter, Bothilde Cathrine Johannesdatter,Hans Rasmussen, Mette Cathrine Andersdatter, Nissen Petersen, og Kirstine J?rgensdatter ved de af dem som uconfirmerede begaaede Leiermaal har giort sig skyldige. Samtlige disse Arrestanter vare uden Baand og Tvang i Politieretten fremstillede og allerh?istbemeldte Ordre blev for dem opl?st saalydende ## . Arrestanterne bleve efterat have hørt allerh?istbemeldte Ordre opl?st overgivet til deres Bevogning og Politieretten h?vet. Rosenstand Vidner: N. Pedersen N. Knot
MENT: Mentioned April 1959
H. P. Hansen: "Natmandsfolk og kjæltringer 1"

Quality of data: 0
Note: Sensitive:0
Note:
1959.04.xx. Omtale Uddrag af H. P. Hamsem: "Natmandsfolk og kjæltringer, bd. 1. Rosenkilde og Baggers forlag. Svinel?gten. Jens <Jensen Svin> og Kirsten <Christophersdatter> fik 12 Børn, hvoeaf de 7 levede i 1819. Men da B?rnene blev født rundt om, og nogle Døde som sm?, kan jeg kun g?re rede for følgende: ......... 3. Ane Jensdatter var født omkring 1789 i Ovtrup ved Varde. Fra tiden omkring 1812 levede hun sammen med Simon Nielsen, kaldet Skele-Simon, der var søn af Niels Femmer, Fynbo eller Rosenlund (se under M?t Katrin Swin). Parret havde haft 8 Børn, men i 1835 var af disse kun Kirsten (født i Vejlby omkring 1816), Hans Chr. Simonsen, der gik under navnet Smal-Hans (født i Yttrup omkring 1819) og Niels Simonsen levende. Niels kom til at bo i Vroue. Anne, eller Ane Kirstine Jensdatter, Døde i Haasum den 17/4 1852 af brystsyge, 62 aar gammel. Om Skele Simon oplyses i oftere n?vnte forhør i Hammerum herred den 8/6 1816, at "Han er født i Dour Sogn i 4re Gaarde Alken kaldet", at han er 24 Aar "nu anstundende St. Hansdag". Han har altid vandret og f?rt et ?rkesl?st liv og er ukonfirmeret. Han driver glarmester professionen, men har dog ingen redskaber for tiden. Den 14/3 1815 var Simon indvegen fra arresten i Ringkøbing, hvor han var sigtet for at have stj?let to luhnstikker til en vogn fra en mand i Vorgod. før omtalte Frands Balthersen, der samtidig sad i Ringkøbing, hjalp ham ud, idet de i forening fik lavet et passende stort hul i en mur, s? de kunne stikke af. Om Skele Simon er der i?vrigt optegnet en del tr?k i E. Tang Kristensens "Jysk Almueliv", men da Simon ikke just h?rer til de vestjyske kjæltringer, kan jeg ikke ofre mere plads p? ham her: - - - o o o - - - Kommentar: En luhnstikker - ogs? kaldet lundstikker, luntestikker m.m. - er en pind eller jernstift, som stikkes gennem et hul i vognakselen for at forhindre, at hjulet falde af.