Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Johannes AxelsenAge: 86 years17851872

Name
Johannes Axelsen
Surname
Axelsen
Birth
Type: BIRT
June 13, 1785 33
Shared note:
Sensitive:0 1785.06.13. Fødsel Udskrift af Ørre sogns kirkebog 1728-1804 LAN C 514 A - 01 Fødte og Døbte Børnenes Navne:Johannes Forældrenes Navne:Axel Jensen og Mette Larsdatter i Brændgaard Født} } 1785, 13de Juun. Døbt} Daaben confirmeret:5te S. eft. Trin Anm.:I Aaret 1815 vilde Stepping Sogn [... bebyrde] Ørre Sogn denne Johannes Axelsen [........] til Forsørgelse. Da oplystes det, at han tilligemed Forældrene vare Omløbere som selv var ..... .... ...... ... ...... ...... ... ......] blev han med Familie tillagt Ørre District [...... ....] givt 1816 med Maren Andersdatter [.....] Sunds [..... .... i Kirke.......] i Aulum Sogn - - - o o o - - - Kommentar. Anmærkninger er skrevet meget småt over flere rubtikker, hvorved den for en del er ret ulæselig.
Christening
Type: CHR
June 13, 1785
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
MarriageKirsten Jensdatter SvinView this family
Type: MARR
yes

Birth of a son
#1
Johannes Johansen
Type: BIRT
yes

Birth of a son
#2
Jens Johansen
Type: BIRT
yes

Christening of a half-brotherJohannes Axelsen
Type: CHR
March 3, 1790 (Age 4 years)
Shared note:
Sensitive:0 1790,03.03 Barnedåb. Oudrup sogns kirkebog 1766-1797 LAN C 185 - 3 Oudrup sogns fødde og døbte 1790 d. 3die Marts døbt en uægte Natmands Barn kaldet Johannes Moderen Anne Kirstine Danielsdaatter og til Barnefader blev en Glarmestermand Axel Johansen fra Sønden Barnet blev frembaaren af Øllegaard Andersdaatter Faddere Natmand Jens Danielsen og Hustru Ingeborg Jensdaatter
Confirmation
Type: CONF
from January 1, 1798 to January 1, 1799 (Age 12 years) Age: 12 years 6 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Birth of a son
#3
Johannes Johansen
Type: BIRT
November 20, 1808 (Age 23 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#4
Mette Marie Johansdatter
Type: BIRT
from January 1, 1811 to January 1, 1812 (Age 25 years)
Shared note: Sensitive:0
MarriageMette Cathrine PedersdatterView this family
Type: MARR
from January 1, 1812 to January 1, 1813 (Age 26 years)
Shared note: Sensitive:0
Event February 5, 1813 (Age 27 years) Age: 27 years 7 months 22 days
Shared note: Sensitive:0
Event June 3, 1813 (Age 27 years) Age: 27 years 11 months 20 days
Shared note: Sensitive:0
Event June 19, 1813 (Age 28 years) Age: 28 years 0 months 6 days
Shared note: Sensitive:0
Event July 30, 1813 (Age 28 years) Age: 28 years 1 month 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1813.07.30 Afsoning Udskrift af Viborg tugthus' arkiv - protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 No. siden 1ste Juli 1812:183/1931 Løbe No.:55 No. i 1813:68 Fangernes Navne:Johannes Axelsen fra Hadersleb Arrest See No. 291 Hvor født:Ringkøbing Amt, Ørre ved Holstebroe Sidste Opholdssted:Hadersleb Arrest Naar indkommet1813, den 30 Julii Hvorfor:Tyveri Hvor længe:2 Aar Alder:30 Naar løsladt og Opførsel:1813, den 28de Decbr. deserteerte om Aftenen See No. 3058 Havt Kopper:Ja Svagelighd og Signalement:68 Tommer - Mørkebrune Øjne, Sortbrunt Haar, propertioneret af Lemmer, lidet sortsmudtsig i Ansigtet, taler Plattydsk nogen Dansk og er rask og adræt Er givt:ja Hvor mange Børn1 Pige Er Confirmeret:Stepping sogn Religion:Luth Profession Skiæreslipper, Skomager og Omløber Bødker Profession Straffet før:Afstraffet med Tamp for Udeblivelse ved Søe Sessionen, ellers intet. Anmærkning:Dømt ved Grevskabet Lindenborgs Birk d. 3. Juni 1813 og approb. af Stiftamtmand Pentz d. 19de. s. M.
Event November 20, 1813 (Age 28 years) Age: 28 years 5 months 7 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 28, 1813 (Age 28 years) Age: 28 years 6 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 30.-7.-1813
Birth of a daughter
#5
Maren Marie Johansdatter
Type: BIRT
from January 1, 1814 to January 1, 1815 (Age 28 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a motherMette Marie Larsdatter
Type: DEAT
from January 1, 1814 to January 1, 1815 (Age 28 years)
Shared note: Sensitive:0
Event from September 1, 1814 to September 30, 1814 (Age 29 years) Age: 29 years 2 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Event September 27, 1814 (Age 29 years) Age: 29 years 3 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1814.09.24 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 1812291/2038 Løbe No.56 Aarligt Løbeno..64 Arrestanternes Navne:Johannes Axelsen Flensborg Arrest Hvor født:I Ørre ved Holstebroe Sidste Opholdssted:I Steppen Bye Naar indkommen.d. 24. Sept. 1814 Hvorfor:Tyveri og [....tion] Hvor længe:I alt med Nr. 183 2 Aar Straffet før:See No. 183 Alder:31 Aar Naar løslades:1816, d. 26. April Opførsel taalelig. Havt Kopper:Ja Signalement:68 Tommer høi Brunladne Øjne - See No. 183 Er givt?Ja Hvor mange Børn:2 Piger Religion:Luth. Er konfirmeret:- - - ProfessionSee No. 183. Hvilken Profession tient her:Væver og Bødker Anmærkning:See No. 183 - Han blev indbragt her som [Deserteur) Efter Cancellie Resolution skal han for Fremtiden hjemmehøre i Ørre Sogn. Ring.....
Event April 26, 1816 (Age 30 years) Age: 30 years 10 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 27.-9.-1814
Event February 28, 1817 (Age 31 years) Age: 31 years 8 months 15 days
Shared note: Sensitive:0
Event March 3, 1817 (Age 31 years) Age: 31 years 8 months 20 days
Shared note: Sensitive:0
Event April 5, 1817 (Age 31 years) Age: 31 years 9 months 22 days
Shared note: Sensitive:0
Event April 4, 1820 (Age 34 years) Age: 34 years 9 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 1820.04.04 Undvigelse Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1820-1823 LAN B 79 - 62 Aar 1820 den 4de April om Formiddagen Kl. 10 Slet meldte sig Gaardmand Jens Pedersen Bierg af Uhre i Ikast Sogn paa Herreds Contoiret i Høyriis og for Herredsfogden Landvæsens Kommissair Møller anmeldte, at Arrestanten Johannes Axelsen, som i nogen Tid har været hensat i hans Huus under Bevogtning, sidste Nat noget efter Midnat fandt Leilighed til at undvige og siden forgiæves er eftersøgt. Efter given Anledning forklarede Jens Pedersen Bierg videre: En Mand fra Rind Sogn, navnlig Christen Olesen, kom i Forgaars til Deponenten og tilkiendegav, at han havde paataget sig for 3de Mænd i Skarrild Sogn at besørge Arrestanten Johannes Axelsen bevogtet fra Middag i Gaar den 3de til Middagi Dag den 4de April, og efter denne Christen Olesens indstændige Begiæring lod Deponenten og Indsidder Niels Nielsen Tyvkiær sig leie til at forrette det ommeldte Vagthold imod derfor at nyde hver 16 Rigsbankskilling, som strax blev dem betalt. I Gaar Aftes, omtrent Kl. 11 blev Arrestanten - ligesom før efter hans Ønske er sket - aftaget sit Fængsels Jern, medens han aftrak sine Klæder og gik nøgen i Sengen, men da han var aldeles afklædt, endda uden Skjorte, lagde Deponenten ham igien Jernet paa, satte den sædvanlige Laas for Haand Krampen og tog Nøglen til sig. Baade Deponenten og Niels Tyvkjær satte sig da ved Bordet, hvorpaa Lyset stod og brændte, men da Deponenten, der er i sit 81 Aar, klagede over Smerter i sine Øine, erklærede Niels Tyvkjær, at han godt alene kunde være Vagt, saa Deponenten kunne lægge sig til Hvile, hvilket han da ogsaa giorde, da Klokken kunne være henimod 12. Hvorledes siden tilgik, veed Deponenten ikke videre, end at han noget hen paa Natten blev vaagnet med den Efterretning, at Johannes Axelsen var undvigt af Sengen og Stuen, hvor han laae, medens Niels Tyvkjær havde været i Kykkenet for at tænde Lyset, der var gaaet ud. Niels Tyvkjær har Deponenten ikke siden seet eller talt, thi han løb strax bort for at søge efter Arrestanten og er ikke kommet tilbage. Ogsaa Deponenten og hans øvrige Huusfolk ilede med muligste Skyndsomhed ud for at lede, og Fort-sættelsen af denne frugtesløse Leden foraar-sagede at Deponenten først nu op paa For-middagen sandsede at giøre Anmeldelse her til Herreds Contoiret om det Passerede. Af sine Klæder, som laae paa en Stoel uden for Sengen, har Arrestanten medtaget en blaae kort Trøie, et Par blaae lange Buxer og et Par uldne Strømper samt en rund Hat og et Par Træskoe. Han lod derimod blive tilbage en hvid ulden strikket Trøie, og et Par grønne Ridebuxer samt en Tobakspibe og et Par Briller. I den Stue Arrestanten laae opholdt sig ingen andre Folk end en Hyrdepige, som laae i en anden Seng ved Siden af. Da den gamle Jens Bierg ikke kunne sige mere til Oplysning, blev han givet Hjemlov og Forhøret udsat, indtil Niels Tyvkjær kommer tilbage og kan afhøres. Datum ut Supra Møller Som Testes:BondgaardFrausing.
Event April 5, 1820 (Age 34 years) Age: 34 years 9 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1820.04.05 Forhør vedr Johs. Axelsens undvigelse Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1820-1823 LAN B 79 - 62 Onsdagen den 5te April blev ovenstaaende Forhør angaaende Johannes Axelsens Undvigelse igien foretaget og fremmet paa Herredscontoiret i Høyriis i Overværelse af Contoiristerne Frausing og Skou. Og fremstod da Indsidder Niels Nielsen Tyvkjær af Lægsgaard, som - efterat være opfordret til Sandheds Udsigende - forklarede. Indsidder Christen Olesen af Østerhøgild i Rind Sogn kom til Jens Bierg i Uhre sidste Søndag - Paaskedag - ved Middagstid og tilkiendegav, at han af 3de Mænd i Skarrild Sogn var leiet til at forrætte Vagtholdet ved Arrestanten Johannes Axelsen først fra Søndag til Mandag Middag, og dernæst af 3de andre Mænd i samme Sogn fra Mandag til Tirsdag Middag. Han henvendte sig i saadan Hensigt til Deponenten og til Gaardmand Jens Bierg i Uhre, i hvis Huus Arrestanten var - om at formaae dem til at paatage sig dette Vagthold, og de lod sig endelig overtale til at forrette samme de ommeldte 2de Dage for 1 Rdr 2 Mk. N.V., hvoraf Christen Olesen strax betalte de 2Mk. Og lovede nærmere at betale Resten til Jens Bjerg, som indestod Deponenten for sin Deel deraf. Deponenten modtog desuden af Christen Olesen noget Mad som han havde bragt med sig. Saavel heele Søndagen som den paafølgende Nat og næste Dag sad baade Jens Bierg og Deponenten stadig i Stuen, hvor Arrestanten var. Om Dagen sad denne oppe og om Natten laae han i Sengen ganske afklædt og med Fængselsjernet paa sin bare Krop, thi Deponenten og Jens Bierg tog ham Jærnet af, medens han trak af Klæderne og lagde det paa igien, naar han var kommen i Sengen. Saaledes skeete i Særdeleshed Mandag Aften omtrent Kl. 11, og da han den Tid var kommen i Seng, satte baade Deponenten og Jens Bierg sig ved Bordet, men da Jens Bierg klagede over Smerter i sine Øjne, sagde Deponenten, at han vel mente, han alene kunde passe paa, saa han kunne lægge sig, og Jens Bierg - der var over 80 Aar gammel og havde vaaget den foregaaende Nat - gik da til Sengs i et Kammer ved siden af Stuen omtrent ved Midnatstid. Deponenten blev derimod siddende ved Bordet, hvorpaa Lyset stod og brændte uden et Øieblik at sove, indtil Klokken kunne være omtrent 4re eller ved den Tid, det begynder at lyse ved Dagen, da var lyset udbrændt og Deponenten gik saa ud i Kykkenet som støder umiddelbart til Stuen, dels for at tænde et andet Lys, deels for at lægge et Par Tørv i Kakkelovnen. Tørvene hentede han lidt paa den anden Side af Kykkenet, hvis Dør var af sig selv falden sammen, da Deponenten gik ud, og der forløb i det høyeste et halvt Qvarter førend Deponenten igien med sit tændte Lys kom ind i Stuen og med Forskrækkelse blev vaer, at en af Arrestantens Buxerseeler laae tabt midt paa Gulvet og at hans Klæder for Størstedeelen vare borttagne af den Stoel, hvorpaa de laae uden for Sengen. Deponenten kastede Lyset fra sig og løb iilsom - uden at give sig Tid til at kalde paa nogen i Huset - for om mueligt at opløbe Arrestanten. I den faldne Riim blev Deponenten ogsaa strax et Spor vaer, som han iilfærdigen fulgte Østen om Jens Mortensens i Lægsgaard og til Jens Pedersens iboende Huus Sønden Ikast Kirke, men da han der saae dette Spor gaae ind efter Niels Hiøllunds og de [..lere] Kirke Leder, sluttede han strax, at det ikke var Arrestantens, hvilket og siden bekræftedes, idet Deponentne erfarede, at dette Spor var af Indsidder Christen Larsen, der sidder til Huse hos Peder Jensen i Uhre og samme Morgen var gaaet derfra til Høyriis hvor han arbeidede som Dagleier. Deponenten løb desaarsag tilbage til Uhre hvor da baade Jens Bierg og de øvrige i Huuset var opstaaede og udløben for ogsaa at lede. Og fandt der Deponenten strax et andet Spor, der først et Stykke gik nord paa fra Uhre, men derpaa vendte i Vester af Lægsgaard, hvor Sporet fremdeles kiendtes, indtil Veien naaede Jens Mortensens Lade. Og skiøndt Sporet her gandske ophørte, vedblev Deponenten dog at ile videre gennem tilstødende Heder og Moeser ad Bøgild og Skovbye etc. ligesom han fremdeles, deels alene, og deels i Forening med endeel af de Folk, Sognefogden havde beordret at lede efter Arrestanten, gennemstreifede en viid Strækning af Heder og Moser, saa han først om Aftenen kom hjem. Ved at følge sidst omtalte Spor fandt Deponenten nogle Bøsseskud norden for Uhre en Buxerseele, som Arrestanten havde tabt. Og af Anders Jensen og Lars Soelholt i Uhre blev blev Fængselsjærnet, som Arrestanten havde havt paa, fundet henkastet i fleere Deele ved en Steendynge lidt længere i Nord, hvor især Laasen var sønderslaaet og det øvrige adsplittet. Deponenten tilstaaer, det var ham bevidst, at Arrestanten skulde efter Herredsfogdens Ordre bevogtes stadig af 3de Karle ligesom han og af Christen Olesen, da han leiede Deponenten og Jens Bierg til at forrette Vagtholdet blev udtrykkelig sagt, at det var for 3de Mænd hver Dag, men da Deponenten saavel som Jens Bierg troede selv at kunne tilstrækkelig forrette Vagten, føyede de ingen Anstalt for at skaffe en tredie Mand dertil. De Klæder Arrestanten tog med sig var en blaae kort Trøie, et par mørkegraae lange Buxer, et par uldne Strømper, en gammel Hat og et Par Træskoe Deponenten erklærede ei at kunne sige mere til Oplysning. Han indstillede til Vedkommende, hvorledes han for den udviste Forseelse og Skjødesløshed skal ansees og erindrede blot, hvad der er bekiendt for Herredsfogden og hver Mand i Ikast Sogn, at han er yderlig fattig, har 3de uforsørgede Børn og en Kone, der snart venter sin Nedkomst med det 4de. Han aftraadte. Gaardmand Jens Pedersen Bierg af Uhre var ogsaa nu igien ved Forhøret og gav tilkiende, at han i Gaar formedelst den ham overkomne Græmmelse og Forvirring i Anledning af Johannes Axelsens Flugt gav en urigtig Beretning om den af ham og Niels Nielsen Tyvkiær med Christen Olesen af Rind Sogn sluttede Accordt om Vagtholdet ved Johannes Axelsen. Han tilstaaer desaarsag nu, at det i den Henseende ganske forholder sig som Niiels Tyvkjær har berættet om Forhøret i Dag, nemlig at de paatoge sig Vagtholdet fra Søndag til Tirsdag Middag for 1 Rdl 2 Mk., hvoraf de 2 Mk. straks blev af Christen Olesen betalte og de øvrige lovedes nærmere betalte til Deponenten. Saaledes tilstaaer han og, at han veed, det var for 3de Mænd hvert Døgn, Vagten skulle forrettes. Endelig erkender han ogsaa, hvad han før ei sandsede, at det var omtrent bleven Dag, da han vaagnedes og blev berettet, at Arrestanten var undvigt, men Klokkeslættet veed han dog ikke at fastsætte. Iøvrigt refererer han sig til sin forhen afgivne Forklaring og veed dertil intet at tillægge. Thi aftraadte han. Dernæst fremkaldtes Dagleier og Indsidder Christen Larsen af Uhre i Ikast Sogn, som efter given Anledning forklarede: Deponenten, som sidder til Huuse hos Peder Jensen i den væsterste Gaard i Uhre i Ikast Sogn, gik sidste Tirsdag Morgen hjemmefra omtrent Kl. 4. Han gik igiennem den østerste Gaard i Uhre, hvor Arrestanten Johannes Axelsen i nogen Tid har siddet under Bevogtning. Alting var der i Gaarden roeligt og stille, og intet Lys vare at see paa Vinduerne, ligesom ei heller noget Spor var at see i den faldne Riim enten i eller ved Gaarden, saa Arrestanten endnu den Tid næppe var undvigt. Deponenten gik med Veien fra Uhre ad Ikast Kirke, men forlod dog denne Vei ved Jens Pedersens iboende Huus sønden for Kirken.og gik lige over i Niels Hedelunds og [.. .....] Heder ved Kirken til Høyriis, hvor han havde Arbeide som Dagleier Deponenten som for øvrigt intet vidste til Oplysning aftraadt. Forhøret blev igien at udsætte til i Morgen for at erholde Forklaring af den omtalte Christen Olesen fra Rind Sogn og af Jens Biergs Huusgesinder, der efter hans Beretning ei kan være andre end hans hiemmeværende voxne Søn og Datter, da han ingen Tjenestefolk holder; til den Ende disse paagjældende hidkaldes. - Det Passerede stadfæstes imidlertid med Underskrivt. Møller. Som Testes:Frausing Skou.
Event April 6, 1820 (Age 34 years) Age: 34 years 9 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 1820.04.06 Forhør vedr Johs. Axelsens undvigelse Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1820-1823 LAN B 79 - 62 Torsdagen den 6te April 1820 blev Forhøret angaaende Johannes Axelsens Undvigelse igien continueret paa Herreds Contoiret i Høyriis i Overværelse af de forhen brugte Testes. Indsidder Christen Olesen af Østerhøgild-huus i Rind Sogn var efter Tilsigelse Mødt og afgav følgende Forklaring: Sidstafvigte Søndag, som var Paaskedag, kom der 2de Karle fra Skarrild Sogn, nemlig Ib Pedersen fra Ronnum og en anden Karl - hvis Navn Deponenten ei veed - tienende hos Niels Christian Hauge paa Nørre Castoft til Deponenten i hans Boepæl og spurgte om han vilde lade sig leie til at forrette Vagthold ved Arrestanten Johannes Axelsen i Uhre i Ikast Sogn fra samme Dags Middag til næst paafølgende Tirsdag Middag. De tilkiendegav ham, at det fra Søndag Middag til Mandag Middag giælder Peder Gammelgaard i Ronnum, Niels Christian Hauge paa Nørre Castoft og Laust Christian i Egeberg, og fra Mandag til Tirsdag Middag Erik Terkildsen og Knud Jensen i Sønder Castoft samt Laust Bektoft i Bektoft, alle i Skarrild Sogn, at bestride det omtalte Vagthold efter den i Sognefogdens derom skeete Tilsigelse. Han betydede ham og, at Vagtholdet skulle forrettes ved 3de Karle, og at han - hvis han paatog sig samme - maatte leie de fornødne Folk dertil. Deponenten, som trængte haardt til at tiene en Skilling, paatog sig Vagtholdet for de nævnte 6 Mænd fra Søndag til Tirsdag Middag for 3 Rigsbankmark. da han desuden blev leveret 3de Lys og mad til 2 Dage. Deponenten begav sig derpaa strax afsted til Ikast, og da han ved Middagstid kom til Uhre, hvor Arrestanten var, henvendte han sig til Gaardmand Jens Bjerg og Indsidder Niels Tyvkjær af Lægsgaard, som og var tilstæde om at paatage sig Vagten de omtalte 2de Dage til Tirsdag Middag. Begge disse Mænd erklærede sig dertil villige imod at Deponenten skulle give dem 1 Rdl. 2 Mk. N. V. hvoraf de 2 Mk. blev dem betalte og de øvrige lovet senere at betales Jens Bjerg, samt at han leverede Niels Tyvkjær Maden som han af de 2de Karle fra Skarrild havde imodtaget. Deponenten tilkiendegav Jens Bierg og Niels Tyvkjær, hvem Vagtholdet var for, og de lovede at forrette det uden Ansvar for ham og øvrige Vedkommende. Han anseer sig følgelig frie for Tiltale og Udgivt paa Grund af Arrestantens Undvigelse, og det saa meget mere som han er aldeles uformuende og har Kone og Børn at forsørge. Han aftraadte. Igien fremstod Jens Biergs hiemmeværende Søn Anders Jensen af Uhre her i Ikast Sogn, der forklarede: Han var vel tilstæde sidste Søndag, da Christen Olesen fra Rind leiede hans Fader og Niels Tyvkjær til at bevogte Arrestanten Johannes Axelsen, men han lagde ikke nøie Mærke til deres Accordt i den Henseende, thi han var utilfreds med, at hans Fader paatog sig denne Forretning. Deponenten erklærede derfor ogsaa, at han ingen Deel vilde have i Vagtholdet og gik desaarsag i Seng ved sædvanlig Tid baade Søndag og Mandag Aften. Tirsdag Morgen blev Deponenten vaagnet af sin Søster Johanne omtrent Kl. 5 med den Efterretning, at Arrestanten var undvigt og havde medtaget sine bedste og fleste Klæder. Han skyndte sig derpaa at komme ud for saavidt mueligt at biedrage til den Undvigtes Efterrstræbelse, men det var den Tid taaget Vejr saa man ikke kunde see fra sig. Imidlertid søgte han omkring til forskiellige Sider, hvor han troede, Arrestanten mueligen kunde have skiult sig, men forgiæves. Derimod fandt han i Forening med Lars Sahlholt af Uhre op paa Formiddagen det af Arrestanten baarne Fængselsjærn, hvilket han havde friegiort sig for ved at slaa Laasen i Stykker med en Steen, da han derpaa ved Siden af en Steendynge noget norden for Uhre havde adsplittet og henkastet Jærnet i fleere Deele. Saavel Jærnet som den sønderslagne Laas leverede Deponenten til Niels Tyvkjær, som kom til medens de andre søgte efter de mindre Stykker af samme, og som har afleveret det her paa Contoiret. Af sine Klæder har Arrestanten medtaget en Kort blaae Trøie, et Par mørke graae lange Buxer, et Par uldne Strømper, en gammel Hat og et Par Træskoe. Han har derimod efterladt i Deponentens Faders Huus en hvid ulden strikket Trøie, et Par grønne Ridebuxer, en Tobakspibe og et Par Briller. Deponenten, der erklærede ei at vide mere til Oplysning, blev afskediget. Endelig fremstod Jens Biergs Datter Johanne Jensdatter, der forklarede, at da hun sidste Tirsdag Morgen som den første der var oppe i hendes Faders Huus, omtrent Kl. 5 kom ind i Stuen hvor Arrestanten Johannes Axelsen pleiede at opholde sig, og hvor han i Særdeleshed laae om Natten, og saae, at hans bedste Klæder var borte, blev hun forskrækket og gjorde Allarm, hvorved hendes Fader og Broder samt øvrige Huusets Folk blev vaagnede. Hendes Fader og Broder ilede strax ud for at eftersøge den Undvigte, men kom op paa Dagen tilbage uden at have fundet ham, eller faaet Oplysning om, hvor han var vandret hen. Hvad Tid om Natten eller om Morgenen, Arrestanten var sluppet ud eller hvorledes han dertil havde funden Leilighed, er Deponentinden aldeles ubekiendt. Kun veed hun, at det var hendes Fader og Niels Tyvkjær i Lægsgaard, der havde paataget sig at bevogte ham til den paafølgende Tirsdag Middag. Deponenten blev afskediget.
Birth of a son
#6
Abraham Johansen Møller
Type: BIRT
October 16, 1822 (Age 37 years)
Shared note:
Sensitive:0 1822.10.16. Fødsel. Udskrift af Rybjerg sogns kirkebog 1813-1843 LAN C 210 - 17 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:7 Fødselsdagen:1822, d. 16de October erFødselsdagen Barnets fulde Navn:Abraham Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Den 20de October døbt i Ryberg Kirke Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Forældrene vare omgaaende Natmandsfolk Manden: Johan Christen Møller og Qvindens Navn: Kirsten Jensdatter, der var ankommen hos Peder Lund i Kirkebye hvor Barnet blev født. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Valdemars Enke, 2. Pigen Kirsten Marie Christensdatter 3. Ungkarl Peder Christensen 4. Ungkarl Christen Christensen 5. Drengen Simon Pedersen, alle af Kirkebye udi Ryberg Sogn Anm:Omløber Betlerbarn - - - o o o - - - Faderen Rigtioge navn er Johannes Axelsen, men den brugte undertiden falske navne
Christening of a sonAbraham Johansen Møller
Type: CHR
October 16, 1822 (Age 37 years)
Shared note: Sensitive:0
Event February 5, 1827 (Age 41 years) Age: 41 years 7 months 22 days
Shared note: Sensitive:0
Event January 11, 1828 (Age 42 years) Age: 42 years 6 months 28 days
Shared note: Sensitive:0
Event July 7, 1828 (Age 43 years) Age: 43 years 0 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 1828.07.07. Landsretsdom Udskrift af Landsoverretten i Viborg: Domprotokol 1827- LAN B 24 A - 88 Sagen No. 29/1828 Actor Landsoverretsprocurator Bastrup contra Johannes Axelsen. Dom. Hans Johansen, mere almindelig kaldet Johannes Axelsen, som under denne Sag er tiltalt for begaaet Hæstetyverie samt for at have forfalsket et Pas, eller dog benyttet et forfalsket Pas, er ved egen Tilstaaelse og de øvrige fremkomne Oplysninger overbeviist om at have den 4de August f. A. i Forening med en anden Tiltalt, Nicolaj Chr. Jacobsen - for hans Vedkommende Sagen er pådømt her ved Retten den 17de. Marts sidstleden - stiaalet 2 Johan Lindemann tilhørende Plage, af respect. 2 a 3 Aars Alder, som græssede i et Skovkobbel imellen Byerne Hesselballe og Amitzbøll. Dette Tyverie bliver imidlertid at ansee som simpelt, da Frd. af 20. Febr. 1789 4 cfr. Frd. 4. Marts 1690 efter deres Udtryk forudsætter som Betingelse for den qvalificerede Strafs Anvendelse, at Tyveriets Gjenstand er en fuldvoxen Hest, hvilket som nævnt in casu ikke er Tilfældet. Fremdeles har Tiltalte vedgaaet at have paa Vejen mellem Egtved og Rødbjerg at have stiaalet et paa Enden af et eenligt Huus, hvis Beliggenhed han ikke nærmere kan opgive, hængende Bidsel, hvis Ejer ikke har været at opdage. Vel har Johannes Axelsen oftere været arresteret samt mistænkt for flere tildeels betydelige Forbrydelser uden at han er blevet actioneret, fordi han under den præliminaire Undersøgelse har fundet Leilighed til at undvige, men da man ikke skjønner, at der i de fremkomne Acter findes Beviis mod ham for noget upaatalt delictum, som kunne være af nogen væsentlig Indflydelse paa hans Straf i denne Sag her for Retten, saa meget mindre fundet tilstrækkelig Grund til at foranledige nohen Udvidelse af Actionsordren af 13de October f. A. Forsaavidt Tiltalte har forklaret, at han i Aaret 1809 skal være dømt og straffet under sin Tjeneste i Søeetaten, da har ingen Oplysning herom været af erholde. Derimod er oplyst at han forhen er straffet for 1ste Gang begaaet simpelt Tyverie efter Grevskabet Lindenborg Birkerets Dom af 3. Juni 1813 med 2 Aars Tugthusarbeide, og da nærværende Ret ordentligviis ikke er competent til at afgøre om en Dom fra et greveligt Birketing er rigtig eller ikke |: det er ogsaa kun med Hensyn til Sagens mulige Appel til Højesteret, at man har forlangt Forhørerne til Hiin Sag :| saa maae man nu uden videre Undersøgelse om hvorvidt denne Dom maatte være mindre vel grundet, antage at Johannes Axelsen rettelig er dømt for 1ste Gang begaaet Tyverie, og han bliver altsaa nu at ansee efter Frd. 20. Febr. 1789 2. Da saavel det paatalte Hestetyverie i og for sig som Tiltaltes hele foregaaende Levnet taler for Straffens Skjærpelse, bliver den at bestemme til 5 Aars Rasphuusarbejde, hvilken Straf de tillige indbefatter den, som Tiltalte kan have forskyldt, fordi han efter sin egen Tilstaaelse har ladet et Pas forvandske derved at et af ham antaget fingeret Navn blev indsat i stedet for dens, for hvem Passet var udstedt. Endelig, hvis man antager at Tiltalte kan drages til Ansvar som om han selv havde forvansket Passet, fordi hans paaskudne Hjemmel er bristet, saa er denne mislige Omgang ingenlunde af den Natur, at den kan paadrage ham nogen strængere Straf end den fornævnte eller henføres [under 1-6-18]. Om Erstatning til den Bestiaalne bliver ei Spørgsmaal, hvorimod Tiltalte vil have at udreede Actionens Omkostninger, hvoraf en Del in solidum med ovennævnte Nikolai Chr. Jacobsen Sagens Behandling ved 1ste Instants, og Sagførelsen ved begge Retter har været lovlig. Thi kiendes for Ret: Hans Johansen eller Johannes Axelsen bør, naar han paagribes, hensættes til arbeide i Rasphuuset i 5 Aar samt udreede Actionens Omkostninger, hvorunder Salairer til Actor Procurator Dahl 6 Rdl., til Defensor Procurator Kallundan 4 Rdl. og til Lansoverrets Provurator Bastrup 15 Rdl. Sølv, dog at heri afgaaer såå stor en Deel, som Nicolai Christian Javobsen efter Landsoverretsdom af 17. Marts 1828 maatte have udreedet. -At efterkomme under Adfærd efter Loven. JespersenBritton Schönheijder
Event October 8, 1828 (Age 43 years) Age: 43 years 3 months 25 days
Shared note: Sensitive:0
Event October 20, 1828 (Age 43 years) Age: 43 years 4 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 1828.10.20 Afsoning Udskrift af Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123058 Aarligt No:79 Løbe No.:217 Navne paa Fangerne:Johannes Axelsen Colding Arrest Hvor født:Ørre Sogn, Hammerum Herred Ringkjøbing Amt Sidste Opholdssted:løbet om i Landet Naar indkommen.1828, 20de October Hvorfor:Tyveri Hvor længe:2 Aar Straffet før:No. 1931 5343 Alder:45 Naar løsladt og Opførsel:1830, d. 20de October, hjemsendt Opførsel upaaklagelig Svagelighed:- - - Hvor Værnepligtig:- - - Hvor forsørgelsesberettiget:Ørre Sogn. Hammerum Herred Er givt?Ja med No. 3115 Hvor mange Børn:2 Sønner og 2 Døttre Er Confirmeret:Steppen Sogn pr. Christiansfeld Religion:Lutters Profession:Bødker og Væver Til hvilket Arbeide her BrugtBarbeer m.v. Anmærkning:Dømt ved Jerlef og Brusk Herreders ret d. 11te Januarii 1828 i Landsoverretten d. 7de. Juli s. A. I Høiesteret d. 8. Oct. s. A. - See No. 3020. - - - o o o - - - Anmærkningen "See No. 3020" henviser til Nicolay Christian Jacobsen, der blev dømt i samme sag.
Event October 20, 1830 (Age 45 years) Age: 45 years 4 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 20.-11.-1828
Event July 18, 1831 (Age 46 years) Age: 46 years 1 month 5 days
Shared note: Sensitive:0
Event from August 1, 1831 to August 31, 1831 (Age 46 years) Age: 46 years 1 month 18 days
Shared note: Sensitive:0
Event August 20, 1831 (Age 46 years) Age: 46 years 2 months 7 days
Shared note: Sensitive:0
Death of a wifeMette Cathrine Pedersdatter
Type: DEAT
from January 1, 1833 to January 1, 1834 (Age 47 years) Age: 55 years 0 months 0 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 21, 1833 (Age 47 years) Age: 47 years 8 months 8 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 23, 1833 (Age 47 years) Age: 47 years 8 months 10 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 25, 1833 (Age 47 years) Age: 47 years 8 months 12 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 27, 1833 (Age 47 years) Age: 47 years 8 months 14 days
Shared note: Sensitive:0
Event March 23, 1833 (Age 47 years) Age: 47 years 9 months 10 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 2, 1833 (Age 47 years) Age: 47 years 10 months 19 days
Shared note: Sensitive:0
Event June 4, 1833 (Age 47 years) Age: 47 years 11 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.06.04 Retsmøde: Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 42/33 Aar 1834 den 4 Junii blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Comtoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. C. Skarbye og N. Rømer en Politieret sat til et Forhørs Optagelse til Oplysning om Johannes Axelsens Datter Mette Marie Johannesdatter af Ørre. - Amtets Skrivelse af 20. f. M., hvori Forhøret er befalet optaget, fremlagdes til Indlemmelse, hvorimod den dermed fulgte Skrivelse fra Stiftamtet i Wiborg og samtlige deri paaberaabte Acter og Documenter følger nærværende Forhør. Arrestanten Johannes Axelsen blev løs og ledig for Retten fremstillet og efter Formaning til Sandhed på Anledning afgav følgende Forklaring: Da Arrestanten ikke i længere Tid har hørt fra hans Datter Mette Marie Johannesdatter er det ham ikke muligt at opgive, hvor hun nu opholder sig. Sidste Efteraar var det, at Arrestanten sidste Gang hørte fra hende, og havde hun da giort Barsel i Skals Bye og Sogn uden for Wiborg. Hvorhen hun derfra begav sig, eller hvor hun siden har været, ved Arrestanten ikke. Mette Marie Johannesdatter har for det meste h3endes halve Levetid indtil for omtrent et halvt Aar siden, og hun har stadig tient der hos Gaardmand Jeppe Jacobsen i Neder Simmelkiær, i det mindste 4 Aar, hvilket Husbonden selv har udsagt for Arrestanten. Videre eller anden Forklaring kunne ikke af Arrestanten erholdes, hvorfor han efter at have ratihaberet sin Forklaring blev bragt tilbage i Arresten, og Forhøret sluttet for i Udskrift at indsendes til Amtet. Nellemann Som Vidner:N. C. SkarbyeN. Rømer.
Event from January 1, 1838 to January 1, 1839 (Age 52 years) Age: 52 years 6 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 5, 1839 (Age 53 years) Age: 53 years 7 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.02.19. Fattigforhør. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839, den 5te Februar blev Politiret sat og holdt på Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Jacobsen, hvor da passerede som følger. No. 14/1839. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 15de f. M. til Oplysning om, hvor Johannes Axelsen og et med ham fulgt Fruentimmer Kirsten Kristine Pedersdatter og hendes Børn ere forsørgelsesberettigede. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse til Sognefogden i Ørre af 31te s. M. med Paateg- ning og en Skrivelse fra Amtet af Ditto Dato med Bilag. Johannes Axelsen fortiden i Ørre mødte efter Tilsigelse og blev formanet til at afgive en sandfærdig Forklaring. Han deponerede derpaa i given Anledning, at, siden han forlod Ørre, som nu er paa 5te Aar, har han været og opholdt sig følgende Steder: Først reiste han til Finnerup Bye og Sogn, hvor han boede i et Huus paa Hald Gods, som han med noget Jord til havde faaet i Fæste paa Livstid af Ejeren Rosborg, men da Komp havde været der et halvt Aarstid, maatte han derfra [opgive] fordi han ikke kunde skaffe sit Skudsmaal fra Ørre. Derefter reiste han omkring paa forskjellige Steder her i Jylland som i Fyn, Sjælland og Holsten i en Tid af 1 Aar og ernærede sig som Skjærslipper. Derpaa boede han som Indsidder hos Johan Møller i Langberg i Hanneved Sogn tæt vesten Flensborg et halvt Aar og derefter reiste igjen omkring en Sommer [....] Vinteren efter sad han tilleje hos Kromand [P...] i Winnerup Kroe Tyrstrup Sogn ved Christiansfeld, hvor han var omtrent et halvt Aar og betalte Maanedsvis. Han kom derefter til at boe i Stepping Sogn, Haderslev Amt hos en Frans Nielsen, Huusmand i Annerup Skov, hvor han var et halvt Aar, nemlig om Vinteren. Sommeren efter reiste han omkring. Han kom derefter til Jens Smed i bemeldte Stepping Sogn, hos hvem han har taget Boepæl for et Aar, men da han havde været der til hen paa Sommeren ifjor foretog han sig en Reise som Skjærslipper til forskjellige Kjøbsteder her i Jylland, og da han kom til Randers blev han anholdt fordi han var mistænkt for at han havde solgt noget til en Person, der var tiltalt for Tyverie, men Komp. blev strax frikjendt og derefter trans- porteret til Ørre. Et Fruentimmer navnlig Kirsten Kristine Pedersdatter har komp haft Bekjendtskab til i 22 Aar, og naar Komp. har været paa sin Færd, har hun næsten bestandig været hos ham og holdt Huus for ham, endogså før hans Kone for 7 Aar siden døde, Hun har 5 Børn avlet uden for Ægteskab, men ikke ved Komp., de have ingen Stue sammen. De to ere givte og boer i Salling, resten er de 3, Abraham, Johannes og Jens hos Komp. Bemeldte Fruentimmer og hendes nævnte 3 Børn har fulgt Komp. omkring paa sine Vandringer og drevet Handel med Uldvarer og andre smaa Ting, som hun deels selv har forarbeidet, deels har kjøbt. I Aaret 1837 mellem Kyndelmisse og Fastelavn giftede han sig med dette Fruentimmer og Vielsen foregik i Stepping. Meerbemeldte Fruentimmer er født i Kjærup i Janderup Sogn ved Varde og er nu snart 49 Aar. Komp er født i Ørre af Forældre Glarmester Axel Johansen og Mette Marie Larsdatter, som var gift sammen paa en Reise, men boede i Funder. Disse hans Forældre ophørte siden at leve sammen og Komps Moder reiste til Stepping med 4 Børn, hvoriblandt Komp., og da antager han at kunde være 3 eller 3 Ar gammel. Der i Stepping var han indtil han i en Alder af 13 Aar blev sati Bødkerlære i Haderslev hos Bødkermester Niels Poulsen, hos hvem han var i 3Aar. Han kom derpaa til Stepping igjen og blev confirmeret. Omtrent et Aars Tid var han fremdeles i Stepping. I Aaret 1801 var [Komp] i Tjeneste som indrulleret Matros og forblev stadig i Tjenesten til 1814. I dette Tidsrum, nemlig i Aaret 1812, var han en Reise i Stepping, og da blev han gift med sin første Kone Mette Kirstine Pedersdatter. I Aaret 1814 blev komp. permitteret til Stepping, og da han havde været der et Par Maaneder blev han, som han forgiver, for ulovlig Handel dømt og hensat til Arbeide i Viborg Tugt og Forbed- ringshus i et Aar. Medens han var i Viborg døde hans Moder i Stepping, og blandt hendes Papirer fandtes Komps Døbeseddel, som viiste, at han var født i Ørre. Da Komp. kom ud af Tugthuset, blev han ligeledes transporteret til Ørre. Forelæst og ratihaberet, hvorefter han aftraadt. Det angjældende Fruentimmer Kirsten Kirstine Pedersdatter er, som Paategningen paa Tilsigelsen viser, fraværende. Forhøret udsat. Bertelesen Som Vidner:Niels JensenNiels Jacobsen
Death of a sisterJuliane Axelsdatter
Type: DEAT
from January 1, 1840 to January 1, 1841 (Age 54 years)
Shared note: Sensitive:0
Event June 27, 1840 (Age 55 years) Age: 55 years 0 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.06.27. Fattigforhør Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 27. Juni blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herninglund i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svaghed Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Oberværelse af Vidnerne Bjørn og Broust, hvor da passerede som følger: No. 50/1840. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 24. dennes til Oplysning om, hvorlænge Johannes Axelsen maatte have Opholdt sig i Linaae. Skrivelsen blev fremlagt. Bemeldte Johannes Axelsen fremstod og i given Anledning forklarede, at i Aaret 1808, nemlig saa vidt erindres i Marts Maaned kon han fra Steppinge i Haderslev Amt til Horup Bye i Linaae Sogn, hvor han lejede et Hus tilhørende Krigskommisair Ingerslev paa Silkeborg. Dette Huus beboede han uafbrudt i 7 Aar til i Maj Maaned 1815 han kom til Ørre, og medens han saaledes var i Horup arbejdede han det første Aar som Bødker for bemeldte Krigskommisair Ingerslev, og siden i den øvrige Tid tiente han for samme Mand som Skytte. Oplæst og ratihaberet. Forhøret sluttet. Bertelsen. Som Vidner:BiørnA. Broust.
Event from September 1, 1840 to September 30, 1840 (Age 55 years) Age: 55 years 2 months 18 days
Shared note:
Description: Se Hammerum herred sag nr. 73/1840 Sensitive:0
Event October 8, 1840 (Age 55 years) Age: 55 years 3 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.08.10. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 8. October blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herninglund i Overværelse ag Vidnerne Biørn og Knud Olesen af Herning, hvor da passerede som følger: No. 73/1840 Et Forhør blev optaget til Afbenyttelse i en Sag ved Frijsenborg Birk mod Arrestanten Johannes Axelsen ifølge Skrivelse fra Birkedommer Kamp- mann af 23de f. M., som med Bilag blev fremlagt. Examinatus juris Bertelsen, som i flere Aar har været Herredsfogedens Medhjælper her ved Embedet og constitueret i hans Svagheds og anden Forfald, fremstoed og forklarede, at det den fremlagte SKrivelse vedlagte Pas ikke var udstedt af ham, og at der heller ikke her har været nogen Kontorist paa Herredscontoiret i flere Aar, der skrev en saadan Haand som den med hvilken det saakaldte Pas er forfærdiget. Han fandt det aabenbar falskt. Bertelsen var nu Vidne i Stedet for Biørn. Sidstnævnte, som ligeledes i flere Aar har været Herredsfogdens Medhjælper, nægtede ligesom forrige Komparent at have udfærdiget det angjældende Pas, som ogsaa han klarligen antog for at være falskt. Dommeren bemærkede, at Birkedommer Kampmanns Skrivelse ankom den 1. October under hans Fraværelse paa en Reise, fra hvilken han først hjemkom iaftes. Forhøret sluttet. Landt. Som Vidner:BertelsenBiørn Knud Olesen m. f. P.
Event October 16, 1840 (Age 55 years) Age: 55 years 4 months 3 days
Shared note: Sensitive:0
Event November 2, 1840 (Age 55 years) Age: 55 years 4 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.11.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 2den Novbr. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Kontoir paa Herninglund i Overværelse af Broust og Niels Jensen af Herning, hvor da passerede som følger: No. 83/1840 Et Vidneforhør skulde optages til Oplysning i en Sag mod Arrest. Johannes Axelsen efter Skrivelse fra Birkedommer Kampmann af 16de, modtaget 22de f. M. Denne Skrivelse med Bilage blev fremlagt. - Ligeledes blev fremlagt en Gjenpart af en Skrivelse til Sognepræst Baggesen af 23de og dennes Svarskrivelse af 29de Do. Den af Amtet for Arrest. beskikkede Defensor Procurator Øllgaard var mødt. Han fremlagde Amtets i saa Henseende meddeelte Ordre af 21de i f. M. Efter at have gjort sig bekjendt med Sagens Documenter, reserverede han sig foreløbig alt lovligt. Examinatus juris Bertelsen fremstod og blev forespurgt, om han havde udstedt noget Pas under 14de Novbr. 1839 eller i al Fald ved den Tid for Johannes Axelsen og Kone eller for ham allene til Christiansfeld, hvortil han gav et benægtende Svar. Der var efter Pas Journalen den 2den Juli f. A. meddelt ham og Hustrue Kjersen Kirstine Jensdatter Pas til Farre ved Frijsenborg, efter hvilken Tid Journalen intet indeholder om at der er meddelt dem eller blot ham allene Reisepas enten til Christiansfeld eller andetsteds. Derimod afgav han en Lap Papiir, som blev fremlagt, paa hvilken han havde noteret sig, at et Pas for Johannes Axelsen fra Christiansfeld blev af Komp. paategnet under 27de Juni at gjælde til Skive. Den fremlagte Note var saaly- dende: "Joh. Axelsen Pas fra Christiansfeld sidst paategnet i Ringk., her paategnet til Skive 27. Juni." Komp. tilføier, at han med Vished vidste, at han ikke havde udstedt Pas til Johannes Axelsen og Hustrue i Slutningen af forrige Aar, fordi ingensinde noget nyt Pas af ham var bleven udstedt paa Herredskon- toiret, uden at han havde indført det i Pasjournalen. Ved nyt Pas forstod han altsaa ikke Paategning af et andetsteds fra udstedt Pas eller Fornyelsespaa- tegninger paa gl. Passe, som her have været udstædte. Ordene "paa Herredskontoiret" har han i sin Forklaring lagt til med Hensyn til den Mulighed, at han uden for Kontoiret ved en Leilighed skulde have meddeelt Pas til en eller anden udenfor Bondestanden. Sin Forklaring efter Forhøret af 8de f. M. vedblev han, efter at saavel denne som Joh. Axelsens Forklaring til Forhøret den 16de Do. vare blevne ham forelæste. Forklaringen blev oplæst for Komp. som derpaa med Lovens Eed bekræftede samme. Derpaa fremstod Kontoirbetjent Biørn, som efter at være forelæst sin aflagte Forklaring ved Forhøret den 8de f. M. og hvad Joh. Axelsen herimod ved Forhøret den 15de Do. har anført ratihaberede sin aflagte Forklaring, hvorefter det fremlagte saakaldte Pas af 14de Novbr. 1839 ikke er udstædt af ham, men antages klarligen at være falskt. Han har efterseet Pas Journalen her ved Kontoiret og funden, at deri ikke er indført noget Pas for Joh. Axelsen og Hustrue eller for ham allene siden 2den juli 1839, hvilket Pas gjaldte til Farre ved Frijsenborg. Han har udstædt flere Passe, men naar eller til hvem, saaden Udstædelse er skeet, kan han i Regelen ikke opbevare i sin Erindring. Pas Journalen maatte saaledes derom give Oplysning, og det er ham aldeles uvitterligt, at han nogensinde har undladt paa sædvanlig Maade at notere i Pas Journalen noget udstædt Pas, in Specie for Joh. Axelsen. At Udstædelsen var skeet her paa Kontoiret af nogen Anden, den Pas Udstædelse nemlig, hvorom i Tilfældet er Spørgsmaal, og som altsaa gjælder det fremlagte saakaldte Pas af 14de Novbr. eller noget for Joh. Axelsen og Hustrue eller førstnævnte allene, hvorefter samme kunne være en rigtig Afskrift, vidste han heller intet om. Forklaringen blev derefter oplæst for Komp., som vedblev og med lovens Eed bekræftede samme. Derpaa fremstod Christen Skou fra Haltbjerg, som før har arbeidet her paa Herredskontoiret. Han blev forevist det fremlagte saakaldte Pas af 14de Novbr. 1839, og han nægtede at have skrevet det eller at vide noget til Oplysning om, at dette eller noget Pas, hvorefter samme kunde være en Afskrift, var udskrevet her paa Kontoiret, idet han tilføjede, at han alt var kommen her fra Kontoiret som Assistent her ved den Tid, Udstædelsen skulde være foregaaet. Forklaringen blev oplæst for Komp., som ratihaberede og ved Lovens Eed bekræftede samme. Derpaa fremstod Huusmand Jens Nørgaard af Herning, Eier af det Huus, som ligger nærmest ved Herredskontoiret, hos hvem Exam. juris Bertelsen før har haft Værelse til Leie, og som antages at være den, der var nævnet som Bertelsens Part. Han forklarede efter ligeledes at være forevist samme saakaldte Pas, at han ikke har seet samme, og at Joh. Axelsen ikke for ham har foreviist noget Pas. Denne Forklaring blev Komp. forelæst, og han bekræftede samme med Lovens Eed. Bertelsen fremstod igien og under sin aflagte Eed tilføiede til Forrige, at han heller intet vidste til Oplysning om, at nogen andre her paa Kontoiret havde udstædt ligesaalidet et Pas af hvilket det der under 14de Novbr. kalder sig saaledes, kunde vær en Afskrift som dette sidste. Procurator Øllgaard, der ikke har haft noget at bemærke ved de under Forhøret afgivne Forklaringer og Beedigelser, forventer sig ved Sagens endelige Paadømmelse et passende Sallair tilkjendt. Forhøret sluttet for beskreven at tilsendes Reqvirenten. Det bemærkes, at Udsættelsen var skeet til i Dag, fordi det var anseet for rigtigat at oppebie Svaret fra Sognepræst Baggesen for det Tilfælde, at samme skulde kunde have tjent som Vejledning under Afhørelserne. Landt. Som Vidner:BroustNiels Jensen.
Event September 7, 1842 (Age 57 years) Age: 57 years 2 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 H. P. Hansen oplyser, at Johannes Axelsen ved commisssionsdom af 7/9 1842 blev frifundet for tyveri, men han oplyser ikke, under hvilken retskreds frifindelseskendelsen blev afsagt. Johannes Axelsen var ved lejligheden tiltalt sammen med en sliber Kristen Larsen og dennes hustru Ane Magdalene. - Kjæltringer og Natmandsfolk I, side 251.
Event from April 1, 1844 to April 30, 1844 (Age 58 years) Age: 58 years 9 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Event August 6, 1844 (Age 59 years) Age: 59 years 1 month 23 days
Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1847 to January 1, 1848 (Age 61 years) Age: 61 years 6 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Event November 15, 1847 (Age 62 years) Age: 62 years 5 months 2 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 19, 1847 (Age 62 years) Age: 62 years 6 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 1847.12 19 Afsoning Udskrift af Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.5343 - Fol 86 Aarligt No:113 Rulle No.:307 Fangernes Navne:Johannes Axelsen af Hobroe Arrest Hvor født:} } Ørre S., Hammrum H., Ringkiøbing A. Sidste Opholdssted:} Naar indkommen.1847, den 19de December Efterm. Hvorfor:Uhjemlet Besiddelse af Hittegods Hvor længe:4 Aar Naar løsladt og Opførsel:1851, d. 19, December løsladt Opførsel God - NB Straffet før:ad 1931, 3058 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Ørre S., Hammerum H., Ringkiøbing A. Er givt?nei Hvor mange Børn:5 Børn, 3 Sønner 2 Døttre Er Confirmeret:Steppen Sogn ved Christiansfeld Religion:Lutherske Profession:Skjærsliber Alder: 64 Anmærkning:Hindsted-Hellum Herreders Extraret LORetten d. 15. November 1847.
Event December 19, 1851 (Age 66 years) Age: 66 years 6 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 19.-12.-1847
Event from December 1, 1853 to December 31, 1853 (Age 68 years) Age: 68 years 5 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Event from February 1, 1854 to February 28, 1854 (Age 68 years) Age: 68 years 7 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Death of a sisterAnne Regine Regenholt Axelsdatter
Type: DEAT
March 28, 1856 (Age 70 years) Age: 76 years 2 months 27 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 9, 1860 (Age 74 years) Age: 74 years 7 months 26 days
Shared note: Sensitive:0
Event from December 1, 1861 to December 31, 1861 (Age 76 years) Age: 76 years 5 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1862 to January 1, 1863 (Age 76 years) Age: 76 years 6 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 18, 1870 (Age 84 years) Age: 84 years 8 months 5 days
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
May 19, 1872 (Age 86 years) Age: 86 years 11 months 6 days
Shared note: Sensitive:0
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: November 4, 1778
7 years
himself
-9 years
elder sister
5 years
elder sister
Father’s family with Anne Kirstine Danielsdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-brother
Family with Mette Cathrine Pedersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: from January 1, 1812 to January 1, 1813QK Steppinge sogns kbg
-3 years
son
3 years
daughter
4 years
daughter
Family with Kirsten Jensdatter Svin - View this family
himself
wife
Marriage:
son
son
son
Anders Axelsen Funder + Kirsten Jensdatter Svin - View this family
wife’s husband
wife
Marriage:
step-daughter

Birth
Sensitive:0 1785.06.13. Fødsel Udskrift af Ørre sogns kirkebog 1728-1804 LAN C 514 A - 01 Fødte og Døbte Børnenes Navne:Johannes Forældrenes Navne:Axel Jensen og Mette Larsdatter i Brændgaard Født} } 1785, 13de Juun. Døbt} Daaben confirmeret:5te S. eft. Trin Anm.:I Aaret 1815 vilde Stepping Sogn [... bebyrde] Ørre Sogn denne Johannes Axelsen [........] til Forsørgelse. Da oplystes det, at han tilligemed Forældrene vare Omløbere som selv var ..... .... ...... ... ...... ...... ... ......] blev han med Familie tillagt Ørre District [...... ....] givt 1816 med Maren Andersdatter [.....] Sunds [..... .... i Kirke.......] i Aulum Sogn - - - o o o - - - Kommentar. Anmærkninger er skrevet meget småt over flere rubtikker, hvorved den for en del er ret ulæselig.
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Confirmation
Sensitive:0
Marriage
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1813.07.30 Afsoning Udskrift af Viborg tugthus' arkiv - protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 No. siden 1ste Juli 1812:183/1931 Løbe No.:55 No. i 1813:68 Fangernes Navne:Johannes Axelsen fra Hadersleb Arrest See No. 291 Hvor født:Ringkøbing Amt, Ørre ved Holstebroe Sidste Opholdssted:Hadersleb Arrest Naar indkommet1813, den 30 Julii Hvorfor:Tyveri Hvor længe:2 Aar Alder:30 Naar løsladt og Opførsel:1813, den 28de Decbr. deserteerte om Aftenen See No. 3058 Havt Kopper:Ja Svagelighd og Signalement:68 Tommer - Mørkebrune Øjne, Sortbrunt Haar, propertioneret af Lemmer, lidet sortsmudtsig i Ansigtet, taler Plattydsk nogen Dansk og er rask og adræt Er givt:ja Hvor mange Børn1 Pige Er Confirmeret:Stepping sogn Religion:Luth Profession Skiæreslipper, Skomager og Omløber Bødker Profession Straffet før:Afstraffet med Tamp for Udeblivelse ved Søe Sessionen, ellers intet. Anmærkning:Dømt ved Grevskabet Lindenborgs Birk d. 3. Juni 1813 og approb. af Stiftamtmand Pentz d. 19de. s. M.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 30.-7.-1813
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1814.09.24 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 1812291/2038 Løbe No.56 Aarligt Løbeno..64 Arrestanternes Navne:Johannes Axelsen Flensborg Arrest Hvor født:I Ørre ved Holstebroe Sidste Opholdssted:I Steppen Bye Naar indkommen.d. 24. Sept. 1814 Hvorfor:Tyveri og [....tion] Hvor længe:I alt med Nr. 183 2 Aar Straffet før:See No. 183 Alder:31 Aar Naar løslades:1816, d. 26. April Opførsel taalelig. Havt Kopper:Ja Signalement:68 Tommer høi Brunladne Øjne - See No. 183 Er givt?Ja Hvor mange Børn:2 Piger Religion:Luth. Er konfirmeret:- - - ProfessionSee No. 183. Hvilken Profession tient her:Væver og Bødker Anmærkning:See No. 183 - Han blev indbragt her som [Deserteur) Efter Cancellie Resolution skal han for Fremtiden hjemmehøre i Ørre Sogn. Ring.....
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 27.-9.-1814
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1820.04.04 Undvigelse Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1820-1823 LAN B 79 - 62 Aar 1820 den 4de April om Formiddagen Kl. 10 Slet meldte sig Gaardmand Jens Pedersen Bierg af Uhre i Ikast Sogn paa Herreds Contoiret i Høyriis og for Herredsfogden Landvæsens Kommissair Møller anmeldte, at Arrestanten Johannes Axelsen, som i nogen Tid har været hensat i hans Huus under Bevogtning, sidste Nat noget efter Midnat fandt Leilighed til at undvige og siden forgiæves er eftersøgt. Efter given Anledning forklarede Jens Pedersen Bierg videre: En Mand fra Rind Sogn, navnlig Christen Olesen, kom i Forgaars til Deponenten og tilkiendegav, at han havde paataget sig for 3de Mænd i Skarrild Sogn at besørge Arrestanten Johannes Axelsen bevogtet fra Middag i Gaar den 3de til Middagi Dag den 4de April, og efter denne Christen Olesens indstændige Begiæring lod Deponenten og Indsidder Niels Nielsen Tyvkiær sig leie til at forrette det ommeldte Vagthold imod derfor at nyde hver 16 Rigsbankskilling, som strax blev dem betalt. I Gaar Aftes, omtrent Kl. 11 blev Arrestanten - ligesom før efter hans Ønske er sket - aftaget sit Fængsels Jern, medens han aftrak sine Klæder og gik nøgen i Sengen, men da han var aldeles afklædt, endda uden Skjorte, lagde Deponenten ham igien Jernet paa, satte den sædvanlige Laas for Haand Krampen og tog Nøglen til sig. Baade Deponenten og Niels Tyvkjær satte sig da ved Bordet, hvorpaa Lyset stod og brændte, men da Deponenten, der er i sit 81 Aar, klagede over Smerter i sine Øine, erklærede Niels Tyvkjær, at han godt alene kunde være Vagt, saa Deponenten kunne lægge sig til Hvile, hvilket han da ogsaa giorde, da Klokken kunne være henimod 12. Hvorledes siden tilgik, veed Deponenten ikke videre, end at han noget hen paa Natten blev vaagnet med den Efterretning, at Johannes Axelsen var undvigt af Sengen og Stuen, hvor han laae, medens Niels Tyvkjær havde været i Kykkenet for at tænde Lyset, der var gaaet ud. Niels Tyvkjær har Deponenten ikke siden seet eller talt, thi han løb strax bort for at søge efter Arrestanten og er ikke kommet tilbage. Ogsaa Deponenten og hans øvrige Huusfolk ilede med muligste Skyndsomhed ud for at lede, og Fort-sættelsen af denne frugtesløse Leden foraar-sagede at Deponenten først nu op paa For-middagen sandsede at giøre Anmeldelse her til Herreds Contoiret om det Passerede. Af sine Klæder, som laae paa en Stoel uden for Sengen, har Arrestanten medtaget en blaae kort Trøie, et Par blaae lange Buxer og et Par uldne Strømper samt en rund Hat og et Par Træskoe. Han lod derimod blive tilbage en hvid ulden strikket Trøie, og et Par grønne Ridebuxer samt en Tobakspibe og et Par Briller. I den Stue Arrestanten laae opholdt sig ingen andre Folk end en Hyrdepige, som laae i en anden Seng ved Siden af. Da den gamle Jens Bierg ikke kunne sige mere til Oplysning, blev han givet Hjemlov og Forhøret udsat, indtil Niels Tyvkjær kommer tilbage og kan afhøres. Datum ut Supra Møller Som Testes:BondgaardFrausing.
EVEN
Sensitive:0 1820.04.05 Forhør vedr Johs. Axelsens undvigelse Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1820-1823 LAN B 79 - 62 Onsdagen den 5te April blev ovenstaaende Forhør angaaende Johannes Axelsens Undvigelse igien foretaget og fremmet paa Herredscontoiret i Høyriis i Overværelse af Contoiristerne Frausing og Skou. Og fremstod da Indsidder Niels Nielsen Tyvkjær af Lægsgaard, som - efterat være opfordret til Sandheds Udsigende - forklarede. Indsidder Christen Olesen af Østerhøgild i Rind Sogn kom til Jens Bierg i Uhre sidste Søndag - Paaskedag - ved Middagstid og tilkiendegav, at han af 3de Mænd i Skarrild Sogn var leiet til at forrætte Vagtholdet ved Arrestanten Johannes Axelsen først fra Søndag til Mandag Middag, og dernæst af 3de andre Mænd i samme Sogn fra Mandag til Tirsdag Middag. Han henvendte sig i saadan Hensigt til Deponenten og til Gaardmand Jens Bierg i Uhre, i hvis Huus Arrestanten var - om at formaae dem til at paatage sig dette Vagthold, og de lod sig endelig overtale til at forrette samme de ommeldte 2de Dage for 1 Rdr 2 Mk. N.V., hvoraf Christen Olesen strax betalte de 2Mk. Og lovede nærmere at betale Resten til Jens Bjerg, som indestod Deponenten for sin Deel deraf. Deponenten modtog desuden af Christen Olesen noget Mad som han havde bragt med sig. Saavel heele Søndagen som den paafølgende Nat og næste Dag sad baade Jens Bierg og Deponenten stadig i Stuen, hvor Arrestanten var. Om Dagen sad denne oppe og om Natten laae han i Sengen ganske afklædt og med Fængselsjernet paa sin bare Krop, thi Deponenten og Jens Bierg tog ham Jærnet af, medens han trak af Klæderne og lagde det paa igien, naar han var kommen i Sengen. Saaledes skeete i Særdeleshed Mandag Aften omtrent Kl. 11, og da han den Tid var kommen i Seng, satte baade Deponenten og Jens Bierg sig ved Bordet, men da Jens Bierg klagede over Smerter i sine Øjne, sagde Deponenten, at han vel mente, han alene kunde passe paa, saa han kunne lægge sig, og Jens Bierg - der var over 80 Aar gammel og havde vaaget den foregaaende Nat - gik da til Sengs i et Kammer ved siden af Stuen omtrent ved Midnatstid. Deponenten blev derimod siddende ved Bordet, hvorpaa Lyset stod og brændte uden et Øieblik at sove, indtil Klokken kunne være omtrent 4re eller ved den Tid, det begynder at lyse ved Dagen, da var lyset udbrændt og Deponenten gik saa ud i Kykkenet som støder umiddelbart til Stuen, dels for at tænde et andet Lys, deels for at lægge et Par Tørv i Kakkelovnen. Tørvene hentede han lidt paa den anden Side af Kykkenet, hvis Dør var af sig selv falden sammen, da Deponenten gik ud, og der forløb i det høyeste et halvt Qvarter førend Deponenten igien med sit tændte Lys kom ind i Stuen og med Forskrækkelse blev vaer, at en af Arrestantens Buxerseeler laae tabt midt paa Gulvet og at hans Klæder for Størstedeelen vare borttagne af den Stoel, hvorpaa de laae uden for Sengen. Deponenten kastede Lyset fra sig og løb iilsom - uden at give sig Tid til at kalde paa nogen i Huset - for om mueligt at opløbe Arrestanten. I den faldne Riim blev Deponenten ogsaa strax et Spor vaer, som han iilfærdigen fulgte Østen om Jens Mortensens i Lægsgaard og til Jens Pedersens iboende Huus Sønden Ikast Kirke, men da han der saae dette Spor gaae ind efter Niels Hiøllunds og de [..lere] Kirke Leder, sluttede han strax, at det ikke var Arrestantens, hvilket og siden bekræftedes, idet Deponentne erfarede, at dette Spor var af Indsidder Christen Larsen, der sidder til Huse hos Peder Jensen i Uhre og samme Morgen var gaaet derfra til Høyriis hvor han arbeidede som Dagleier. Deponenten løb desaarsag tilbage til Uhre hvor da baade Jens Bierg og de øvrige i Huuset var opstaaede og udløben for ogsaa at lede. Og fandt der Deponenten strax et andet Spor, der først et Stykke gik nord paa fra Uhre, men derpaa vendte i Vester af Lægsgaard, hvor Sporet fremdeles kiendtes, indtil Veien naaede Jens Mortensens Lade. Og skiøndt Sporet her gandske ophørte, vedblev Deponenten dog at ile videre gennem tilstødende Heder og Moeser ad Bøgild og Skovbye etc. ligesom han fremdeles, deels alene, og deels i Forening med endeel af de Folk, Sognefogden havde beordret at lede efter Arrestanten, gennemstreifede en viid Strækning af Heder og Moser, saa han først om Aftenen kom hjem. Ved at følge sidst omtalte Spor fandt Deponenten nogle Bøsseskud norden for Uhre en Buxerseele, som Arrestanten havde tabt. Og af Anders Jensen og Lars Soelholt i Uhre blev blev Fængselsjærnet, som Arrestanten havde havt paa, fundet henkastet i fleere Deele ved en Steendynge lidt længere i Nord, hvor især Laasen var sønderslaaet og det øvrige adsplittet. Deponenten tilstaaer, det var ham bevidst, at Arrestanten skulde efter Herredsfogdens Ordre bevogtes stadig af 3de Karle ligesom han og af Christen Olesen, da han leiede Deponenten og Jens Bierg til at forrette Vagtholdet blev udtrykkelig sagt, at det var for 3de Mænd hver Dag, men da Deponenten saavel som Jens Bierg troede selv at kunne tilstrækkelig forrette Vagten, føyede de ingen Anstalt for at skaffe en tredie Mand dertil. De Klæder Arrestanten tog med sig var en blaae kort Trøie, et par mørkegraae lange Buxer, et par uldne Strømper, en gammel Hat og et Par Træskoe Deponenten erklærede ei at kunne sige mere til Oplysning. Han indstillede til Vedkommende, hvorledes han for den udviste Forseelse og Skjødesløshed skal ansees og erindrede blot, hvad der er bekiendt for Herredsfogden og hver Mand i Ikast Sogn, at han er yderlig fattig, har 3de uforsørgede Børn og en Kone, der snart venter sin Nedkomst med det 4de. Han aftraadte. Gaardmand Jens Pedersen Bierg af Uhre var ogsaa nu igien ved Forhøret og gav tilkiende, at han i Gaar formedelst den ham overkomne Græmmelse og Forvirring i Anledning af Johannes Axelsens Flugt gav en urigtig Beretning om den af ham og Niels Nielsen Tyvkiær med Christen Olesen af Rind Sogn sluttede Accordt om Vagtholdet ved Johannes Axelsen. Han tilstaaer desaarsag nu, at det i den Henseende ganske forholder sig som Niiels Tyvkjær har berættet om Forhøret i Dag, nemlig at de paatoge sig Vagtholdet fra Søndag til Tirsdag Middag for 1 Rdl 2 Mk., hvoraf de 2 Mk. straks blev af Christen Olesen betalte og de øvrige lovedes nærmere betalte til Deponenten. Saaledes tilstaaer han og, at han veed, det var for 3de Mænd hvert Døgn, Vagten skulle forrettes. Endelig erkender han ogsaa, hvad han før ei sandsede, at det var omtrent bleven Dag, da han vaagnedes og blev berettet, at Arrestanten var undvigt, men Klokkeslættet veed han dog ikke at fastsætte. Iøvrigt refererer han sig til sin forhen afgivne Forklaring og veed dertil intet at tillægge. Thi aftraadte han. Dernæst fremkaldtes Dagleier og Indsidder Christen Larsen af Uhre i Ikast Sogn, som efter given Anledning forklarede: Deponenten, som sidder til Huuse hos Peder Jensen i den væsterste Gaard i Uhre i Ikast Sogn, gik sidste Tirsdag Morgen hjemmefra omtrent Kl. 4. Han gik igiennem den østerste Gaard i Uhre, hvor Arrestanten Johannes Axelsen i nogen Tid har siddet under Bevogtning. Alting var der i Gaarden roeligt og stille, og intet Lys vare at see paa Vinduerne, ligesom ei heller noget Spor var at see i den faldne Riim enten i eller ved Gaarden, saa Arrestanten endnu den Tid næppe var undvigt. Deponenten gik med Veien fra Uhre ad Ikast Kirke, men forlod dog denne Vei ved Jens Pedersens iboende Huus sønden for Kirken.og gik lige over i Niels Hedelunds og [.. .....] Heder ved Kirken til Høyriis, hvor han havde Arbeide som Dagleier Deponenten som for øvrigt intet vidste til Oplysning aftraadt. Forhøret blev igien at udsætte til i Morgen for at erholde Forklaring af den omtalte Christen Olesen fra Rind Sogn og af Jens Biergs Huusgesinder, der efter hans Beretning ei kan være andre end hans hiemmeværende voxne Søn og Datter, da han ingen Tjenestefolk holder; til den Ende disse paagjældende hidkaldes. - Det Passerede stadfæstes imidlertid med Underskrivt. Møller. Som Testes:Frausing Skou.
EVEN
Sensitive:0 1820.04.06 Forhør vedr Johs. Axelsens undvigelse Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1820-1823 LAN B 79 - 62 Torsdagen den 6te April 1820 blev Forhøret angaaende Johannes Axelsens Undvigelse igien continueret paa Herreds Contoiret i Høyriis i Overværelse af de forhen brugte Testes. Indsidder Christen Olesen af Østerhøgild-huus i Rind Sogn var efter Tilsigelse Mødt og afgav følgende Forklaring: Sidstafvigte Søndag, som var Paaskedag, kom der 2de Karle fra Skarrild Sogn, nemlig Ib Pedersen fra Ronnum og en anden Karl - hvis Navn Deponenten ei veed - tienende hos Niels Christian Hauge paa Nørre Castoft til Deponenten i hans Boepæl og spurgte om han vilde lade sig leie til at forrette Vagthold ved Arrestanten Johannes Axelsen i Uhre i Ikast Sogn fra samme Dags Middag til næst paafølgende Tirsdag Middag. De tilkiendegav ham, at det fra Søndag Middag til Mandag Middag giælder Peder Gammelgaard i Ronnum, Niels Christian Hauge paa Nørre Castoft og Laust Christian i Egeberg, og fra Mandag til Tirsdag Middag Erik Terkildsen og Knud Jensen i Sønder Castoft samt Laust Bektoft i Bektoft, alle i Skarrild Sogn, at bestride det omtalte Vagthold efter den i Sognefogdens derom skeete Tilsigelse. Han betydede ham og, at Vagtholdet skulle forrettes ved 3de Karle, og at han - hvis han paatog sig samme - maatte leie de fornødne Folk dertil. Deponenten, som trængte haardt til at tiene en Skilling, paatog sig Vagtholdet for de nævnte 6 Mænd fra Søndag til Tirsdag Middag for 3 Rigsbankmark. da han desuden blev leveret 3de Lys og mad til 2 Dage. Deponenten begav sig derpaa strax afsted til Ikast, og da han ved Middagstid kom til Uhre, hvor Arrestanten var, henvendte han sig til Gaardmand Jens Bjerg og Indsidder Niels Tyvkjær af Lægsgaard, som og var tilstæde om at paatage sig Vagten de omtalte 2de Dage til Tirsdag Middag. Begge disse Mænd erklærede sig dertil villige imod at Deponenten skulle give dem 1 Rdl. 2 Mk. N. V. hvoraf de 2 Mk. blev dem betalte og de øvrige lovet senere at betales Jens Bjerg, samt at han leverede Niels Tyvkjær Maden som han af de 2de Karle fra Skarrild havde imodtaget. Deponenten tilkiendegav Jens Bierg og Niels Tyvkjær, hvem Vagtholdet var for, og de lovede at forrette det uden Ansvar for ham og øvrige Vedkommende. Han anseer sig følgelig frie for Tiltale og Udgivt paa Grund af Arrestantens Undvigelse, og det saa meget mere som han er aldeles uformuende og har Kone og Børn at forsørge. Han aftraadte. Igien fremstod Jens Biergs hiemmeværende Søn Anders Jensen af Uhre her i Ikast Sogn, der forklarede: Han var vel tilstæde sidste Søndag, da Christen Olesen fra Rind leiede hans Fader og Niels Tyvkjær til at bevogte Arrestanten Johannes Axelsen, men han lagde ikke nøie Mærke til deres Accordt i den Henseende, thi han var utilfreds med, at hans Fader paatog sig denne Forretning. Deponenten erklærede derfor ogsaa, at han ingen Deel vilde have i Vagtholdet og gik desaarsag i Seng ved sædvanlig Tid baade Søndag og Mandag Aften. Tirsdag Morgen blev Deponenten vaagnet af sin Søster Johanne omtrent Kl. 5 med den Efterretning, at Arrestanten var undvigt og havde medtaget sine bedste og fleste Klæder. Han skyndte sig derpaa at komme ud for saavidt mueligt at biedrage til den Undvigtes Efterrstræbelse, men det var den Tid taaget Vejr saa man ikke kunde see fra sig. Imidlertid søgte han omkring til forskiellige Sider, hvor han troede, Arrestanten mueligen kunde have skiult sig, men forgiæves. Derimod fandt han i Forening med Lars Sahlholt af Uhre op paa Formiddagen det af Arrestanten baarne Fængselsjærn, hvilket han havde friegiort sig for ved at slaa Laasen i Stykker med en Steen, da han derpaa ved Siden af en Steendynge noget norden for Uhre havde adsplittet og henkastet Jærnet i fleere Deele. Saavel Jærnet som den sønderslagne Laas leverede Deponenten til Niels Tyvkjær, som kom til medens de andre søgte efter de mindre Stykker af samme, og som har afleveret det her paa Contoiret. Af sine Klæder har Arrestanten medtaget en Kort blaae Trøie, et Par mørke graae lange Buxer, et Par uldne Strømper, en gammel Hat og et Par Træskoe. Han har derimod efterladt i Deponentens Faders Huus en hvid ulden strikket Trøie, et Par grønne Ridebuxer, en Tobakspibe og et Par Briller. Deponenten, der erklærede ei at vide mere til Oplysning, blev afskediget. Endelig fremstod Jens Biergs Datter Johanne Jensdatter, der forklarede, at da hun sidste Tirsdag Morgen som den første der var oppe i hendes Faders Huus, omtrent Kl. 5 kom ind i Stuen hvor Arrestanten Johannes Axelsen pleiede at opholde sig, og hvor han i Særdeleshed laae om Natten, og saae, at hans bedste Klæder var borte, blev hun forskrækket og gjorde Allarm, hvorved hendes Fader og Broder samt øvrige Huusets Folk blev vaagnede. Hendes Fader og Broder ilede strax ud for at eftersøge den Undvigte, men kom op paa Dagen tilbage uden at have fundet ham, eller faaet Oplysning om, hvor han var vandret hen. Hvad Tid om Natten eller om Morgenen, Arrestanten var sluppet ud eller hvorledes han dertil havde funden Leilighed, er Deponentinden aldeles ubekiendt. Kun veed hun, at det var hendes Fader og Niels Tyvkjær i Lægsgaard, der havde paataget sig at bevogte ham til den paafølgende Tirsdag Middag. Deponenten blev afskediget.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1828.07.07. Landsretsdom Udskrift af Landsoverretten i Viborg: Domprotokol 1827- LAN B 24 A - 88 Sagen No. 29/1828 Actor Landsoverretsprocurator Bastrup contra Johannes Axelsen. Dom. Hans Johansen, mere almindelig kaldet Johannes Axelsen, som under denne Sag er tiltalt for begaaet Hæstetyverie samt for at have forfalsket et Pas, eller dog benyttet et forfalsket Pas, er ved egen Tilstaaelse og de øvrige fremkomne Oplysninger overbeviist om at have den 4de August f. A. i Forening med en anden Tiltalt, Nicolaj Chr. Jacobsen - for hans Vedkommende Sagen er pådømt her ved Retten den 17de. Marts sidstleden - stiaalet 2 Johan Lindemann tilhørende Plage, af respect. 2 a 3 Aars Alder, som græssede i et Skovkobbel imellen Byerne Hesselballe og Amitzbøll. Dette Tyverie bliver imidlertid at ansee som simpelt, da Frd. af 20. Febr. 1789 4 cfr. Frd. 4. Marts 1690 efter deres Udtryk forudsætter som Betingelse for den qvalificerede Strafs Anvendelse, at Tyveriets Gjenstand er en fuldvoxen Hest, hvilket som nævnt in casu ikke er Tilfældet. Fremdeles har Tiltalte vedgaaet at have paa Vejen mellem Egtved og Rødbjerg at have stiaalet et paa Enden af et eenligt Huus, hvis Beliggenhed han ikke nærmere kan opgive, hængende Bidsel, hvis Ejer ikke har været at opdage. Vel har Johannes Axelsen oftere været arresteret samt mistænkt for flere tildeels betydelige Forbrydelser uden at han er blevet actioneret, fordi han under den præliminaire Undersøgelse har fundet Leilighed til at undvige, men da man ikke skjønner, at der i de fremkomne Acter findes Beviis mod ham for noget upaatalt delictum, som kunne være af nogen væsentlig Indflydelse paa hans Straf i denne Sag her for Retten, saa meget mindre fundet tilstrækkelig Grund til at foranledige nohen Udvidelse af Actionsordren af 13de October f. A. Forsaavidt Tiltalte har forklaret, at han i Aaret 1809 skal være dømt og straffet under sin Tjeneste i Søeetaten, da har ingen Oplysning herom været af erholde. Derimod er oplyst at han forhen er straffet for 1ste Gang begaaet simpelt Tyverie efter Grevskabet Lindenborg Birkerets Dom af 3. Juni 1813 med 2 Aars Tugthusarbeide, og da nærværende Ret ordentligviis ikke er competent til at afgøre om en Dom fra et greveligt Birketing er rigtig eller ikke |: det er ogsaa kun med Hensyn til Sagens mulige Appel til Højesteret, at man har forlangt Forhørerne til Hiin Sag :| saa maae man nu uden videre Undersøgelse om hvorvidt denne Dom maatte være mindre vel grundet, antage at Johannes Axelsen rettelig er dømt for 1ste Gang begaaet Tyverie, og han bliver altsaa nu at ansee efter Frd. 20. Febr. 1789 2. Da saavel det paatalte Hestetyverie i og for sig som Tiltaltes hele foregaaende Levnet taler for Straffens Skjærpelse, bliver den at bestemme til 5 Aars Rasphuusarbejde, hvilken Straf de tillige indbefatter den, som Tiltalte kan have forskyldt, fordi han efter sin egen Tilstaaelse har ladet et Pas forvandske derved at et af ham antaget fingeret Navn blev indsat i stedet for dens, for hvem Passet var udstedt. Endelig, hvis man antager at Tiltalte kan drages til Ansvar som om han selv havde forvansket Passet, fordi hans paaskudne Hjemmel er bristet, saa er denne mislige Omgang ingenlunde af den Natur, at den kan paadrage ham nogen strængere Straf end den fornævnte eller henføres [under 1-6-18]. Om Erstatning til den Bestiaalne bliver ei Spørgsmaal, hvorimod Tiltalte vil have at udreede Actionens Omkostninger, hvoraf en Del in solidum med ovennævnte Nikolai Chr. Jacobsen Sagens Behandling ved 1ste Instants, og Sagførelsen ved begge Retter har været lovlig. Thi kiendes for Ret: Hans Johansen eller Johannes Axelsen bør, naar han paagribes, hensættes til arbeide i Rasphuuset i 5 Aar samt udreede Actionens Omkostninger, hvorunder Salairer til Actor Procurator Dahl 6 Rdl., til Defensor Procurator Kallundan 4 Rdl. og til Lansoverrets Provurator Bastrup 15 Rdl. Sølv, dog at heri afgaaer såå stor en Deel, som Nicolai Christian Javobsen efter Landsoverretsdom af 17. Marts 1828 maatte have udreedet. -At efterkomme under Adfærd efter Loven. JespersenBritton Schönheijder
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1828.10.20 Afsoning Udskrift af Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123058 Aarligt No:79 Løbe No.:217 Navne paa Fangerne:Johannes Axelsen Colding Arrest Hvor født:Ørre Sogn, Hammerum Herred Ringkjøbing Amt Sidste Opholdssted:løbet om i Landet Naar indkommen.1828, 20de October Hvorfor:Tyveri Hvor længe:2 Aar Straffet før:No. 1931 5343 Alder:45 Naar løsladt og Opførsel:1830, d. 20de October, hjemsendt Opførsel upaaklagelig Svagelighed:- - - Hvor Værnepligtig:- - - Hvor forsørgelsesberettiget:Ørre Sogn. Hammerum Herred Er givt?Ja med No. 3115 Hvor mange Børn:2 Sønner og 2 Døttre Er Confirmeret:Steppen Sogn pr. Christiansfeld Religion:Lutters Profession:Bødker og Væver Til hvilket Arbeide her BrugtBarbeer m.v. Anmærkning:Dømt ved Jerlef og Brusk Herreders ret d. 11te Januarii 1828 i Landsoverretten d. 7de. Juli s. A. I Høiesteret d. 8. Oct. s. A. - See No. 3020. - - - o o o - - - Anmærkningen "See No. 3020" henviser til Nicolay Christian Jacobsen, der blev dømt i samme sag.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 20.-11.-1828
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1833.06.04 Retsmøde: Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 42/33 Aar 1834 den 4 Junii blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Comtoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. C. Skarbye og N. Rømer en Politieret sat til et Forhørs Optagelse til Oplysning om Johannes Axelsens Datter Mette Marie Johannesdatter af Ørre. - Amtets Skrivelse af 20. f. M., hvori Forhøret er befalet optaget, fremlagdes til Indlemmelse, hvorimod den dermed fulgte Skrivelse fra Stiftamtet i Wiborg og samtlige deri paaberaabte Acter og Documenter følger nærværende Forhør. Arrestanten Johannes Axelsen blev løs og ledig for Retten fremstillet og efter Formaning til Sandhed på Anledning afgav følgende Forklaring: Da Arrestanten ikke i længere Tid har hørt fra hans Datter Mette Marie Johannesdatter er det ham ikke muligt at opgive, hvor hun nu opholder sig. Sidste Efteraar var det, at Arrestanten sidste Gang hørte fra hende, og havde hun da giort Barsel i Skals Bye og Sogn uden for Wiborg. Hvorhen hun derfra begav sig, eller hvor hun siden har været, ved Arrestanten ikke. Mette Marie Johannesdatter har for det meste h3endes halve Levetid indtil for omtrent et halvt Aar siden, og hun har stadig tient der hos Gaardmand Jeppe Jacobsen i Neder Simmelkiær, i det mindste 4 Aar, hvilket Husbonden selv har udsagt for Arrestanten. Videre eller anden Forklaring kunne ikke af Arrestanten erholdes, hvorfor han efter at have ratihaberet sin Forklaring blev bragt tilbage i Arresten, og Forhøret sluttet for i Udskrift at indsendes til Amtet. Nellemann Som Vidner:N. C. SkarbyeN. Rømer.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1839.02.19. Fattigforhør. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839, den 5te Februar blev Politiret sat og holdt på Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Jacobsen, hvor da passerede som følger. No. 14/1839. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 15de f. M. til Oplysning om, hvor Johannes Axelsen og et med ham fulgt Fruentimmer Kirsten Kristine Pedersdatter og hendes Børn ere forsørgelsesberettigede. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse til Sognefogden i Ørre af 31te s. M. med Paateg- ning og en Skrivelse fra Amtet af Ditto Dato med Bilag. Johannes Axelsen fortiden i Ørre mødte efter Tilsigelse og blev formanet til at afgive en sandfærdig Forklaring. Han deponerede derpaa i given Anledning, at, siden han forlod Ørre, som nu er paa 5te Aar, har han været og opholdt sig følgende Steder: Først reiste han til Finnerup Bye og Sogn, hvor han boede i et Huus paa Hald Gods, som han med noget Jord til havde faaet i Fæste paa Livstid af Ejeren Rosborg, men da Komp havde været der et halvt Aarstid, maatte han derfra [opgive] fordi han ikke kunde skaffe sit Skudsmaal fra Ørre. Derefter reiste han omkring paa forskjellige Steder her i Jylland som i Fyn, Sjælland og Holsten i en Tid af 1 Aar og ernærede sig som Skjærslipper. Derpaa boede han som Indsidder hos Johan Møller i Langberg i Hanneved Sogn tæt vesten Flensborg et halvt Aar og derefter reiste igjen omkring en Sommer [....] Vinteren efter sad han tilleje hos Kromand [P...] i Winnerup Kroe Tyrstrup Sogn ved Christiansfeld, hvor han var omtrent et halvt Aar og betalte Maanedsvis. Han kom derefter til at boe i Stepping Sogn, Haderslev Amt hos en Frans Nielsen, Huusmand i Annerup Skov, hvor han var et halvt Aar, nemlig om Vinteren. Sommeren efter reiste han omkring. Han kom derefter til Jens Smed i bemeldte Stepping Sogn, hos hvem han har taget Boepæl for et Aar, men da han havde været der til hen paa Sommeren ifjor foretog han sig en Reise som Skjærslipper til forskjellige Kjøbsteder her i Jylland, og da han kom til Randers blev han anholdt fordi han var mistænkt for at han havde solgt noget til en Person, der var tiltalt for Tyverie, men Komp. blev strax frikjendt og derefter trans- porteret til Ørre. Et Fruentimmer navnlig Kirsten Kristine Pedersdatter har komp haft Bekjendtskab til i 22 Aar, og naar Komp. har været paa sin Færd, har hun næsten bestandig været hos ham og holdt Huus for ham, endogså før hans Kone for 7 Aar siden døde, Hun har 5 Børn avlet uden for Ægteskab, men ikke ved Komp., de have ingen Stue sammen. De to ere givte og boer i Salling, resten er de 3, Abraham, Johannes og Jens hos Komp. Bemeldte Fruentimmer og hendes nævnte 3 Børn har fulgt Komp. omkring paa sine Vandringer og drevet Handel med Uldvarer og andre smaa Ting, som hun deels selv har forarbeidet, deels har kjøbt. I Aaret 1837 mellem Kyndelmisse og Fastelavn giftede han sig med dette Fruentimmer og Vielsen foregik i Stepping. Meerbemeldte Fruentimmer er født i Kjærup i Janderup Sogn ved Varde og er nu snart 49 Aar. Komp er født i Ørre af Forældre Glarmester Axel Johansen og Mette Marie Larsdatter, som var gift sammen paa en Reise, men boede i Funder. Disse hans Forældre ophørte siden at leve sammen og Komps Moder reiste til Stepping med 4 Børn, hvoriblandt Komp., og da antager han at kunde være 3 eller 3 Ar gammel. Der i Stepping var han indtil han i en Alder af 13 Aar blev sati Bødkerlære i Haderslev hos Bødkermester Niels Poulsen, hos hvem han var i 3Aar. Han kom derpaa til Stepping igjen og blev confirmeret. Omtrent et Aars Tid var han fremdeles i Stepping. I Aaret 1801 var [Komp] i Tjeneste som indrulleret Matros og forblev stadig i Tjenesten til 1814. I dette Tidsrum, nemlig i Aaret 1812, var han en Reise i Stepping, og da blev han gift med sin første Kone Mette Kirstine Pedersdatter. I Aaret 1814 blev komp. permitteret til Stepping, og da han havde været der et Par Maaneder blev han, som han forgiver, for ulovlig Handel dømt og hensat til Arbeide i Viborg Tugt og Forbed- ringshus i et Aar. Medens han var i Viborg døde hans Moder i Stepping, og blandt hendes Papirer fandtes Komps Døbeseddel, som viiste, at han var født i Ørre. Da Komp. kom ud af Tugthuset, blev han ligeledes transporteret til Ørre. Forelæst og ratihaberet, hvorefter han aftraadt. Det angjældende Fruentimmer Kirsten Kirstine Pedersdatter er, som Paategningen paa Tilsigelsen viser, fraværende. Forhøret udsat. Bertelesen Som Vidner:Niels JensenNiels Jacobsen
EVEN
Sensitive:0 1840.06.27. Fattigforhør Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 27. Juni blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herninglund i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svaghed Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Oberværelse af Vidnerne Bjørn og Broust, hvor da passerede som følger: No. 50/1840. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 24. dennes til Oplysning om, hvorlænge Johannes Axelsen maatte have Opholdt sig i Linaae. Skrivelsen blev fremlagt. Bemeldte Johannes Axelsen fremstod og i given Anledning forklarede, at i Aaret 1808, nemlig saa vidt erindres i Marts Maaned kon han fra Steppinge i Haderslev Amt til Horup Bye i Linaae Sogn, hvor han lejede et Hus tilhørende Krigskommisair Ingerslev paa Silkeborg. Dette Huus beboede han uafbrudt i 7 Aar til i Maj Maaned 1815 han kom til Ørre, og medens han saaledes var i Horup arbejdede han det første Aar som Bødker for bemeldte Krigskommisair Ingerslev, og siden i den øvrige Tid tiente han for samme Mand som Skytte. Oplæst og ratihaberet. Forhøret sluttet. Bertelsen. Som Vidner:BiørnA. Broust.
EVEN
Description: Se Hammerum herred sag nr. 73/1840 Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1840.08.10. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 8. October blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herninglund i Overværelse ag Vidnerne Biørn og Knud Olesen af Herning, hvor da passerede som følger: No. 73/1840 Et Forhør blev optaget til Afbenyttelse i en Sag ved Frijsenborg Birk mod Arrestanten Johannes Axelsen ifølge Skrivelse fra Birkedommer Kamp- mann af 23de f. M., som med Bilag blev fremlagt. Examinatus juris Bertelsen, som i flere Aar har været Herredsfogedens Medhjælper her ved Embedet og constitueret i hans Svagheds og anden Forfald, fremstoed og forklarede, at det den fremlagte SKrivelse vedlagte Pas ikke var udstedt af ham, og at der heller ikke her har været nogen Kontorist paa Herredscontoiret i flere Aar, der skrev en saadan Haand som den med hvilken det saakaldte Pas er forfærdiget. Han fandt det aabenbar falskt. Bertelsen var nu Vidne i Stedet for Biørn. Sidstnævnte, som ligeledes i flere Aar har været Herredsfogdens Medhjælper, nægtede ligesom forrige Komparent at have udfærdiget det angjældende Pas, som ogsaa han klarligen antog for at være falskt. Dommeren bemærkede, at Birkedommer Kampmanns Skrivelse ankom den 1. October under hans Fraværelse paa en Reise, fra hvilken han først hjemkom iaftes. Forhøret sluttet. Landt. Som Vidner:BertelsenBiørn Knud Olesen m. f. P.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1840.11.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 2den Novbr. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Kontoir paa Herninglund i Overværelse af Broust og Niels Jensen af Herning, hvor da passerede som følger: No. 83/1840 Et Vidneforhør skulde optages til Oplysning i en Sag mod Arrest. Johannes Axelsen efter Skrivelse fra Birkedommer Kampmann af 16de, modtaget 22de f. M. Denne Skrivelse med Bilage blev fremlagt. - Ligeledes blev fremlagt en Gjenpart af en Skrivelse til Sognepræst Baggesen af 23de og dennes Svarskrivelse af 29de Do. Den af Amtet for Arrest. beskikkede Defensor Procurator Øllgaard var mødt. Han fremlagde Amtets i saa Henseende meddeelte Ordre af 21de i f. M. Efter at have gjort sig bekjendt med Sagens Documenter, reserverede han sig foreløbig alt lovligt. Examinatus juris Bertelsen fremstod og blev forespurgt, om han havde udstedt noget Pas under 14de Novbr. 1839 eller i al Fald ved den Tid for Johannes Axelsen og Kone eller for ham allene til Christiansfeld, hvortil han gav et benægtende Svar. Der var efter Pas Journalen den 2den Juli f. A. meddelt ham og Hustrue Kjersen Kirstine Jensdatter Pas til Farre ved Frijsenborg, efter hvilken Tid Journalen intet indeholder om at der er meddelt dem eller blot ham allene Reisepas enten til Christiansfeld eller andetsteds. Derimod afgav han en Lap Papiir, som blev fremlagt, paa hvilken han havde noteret sig, at et Pas for Johannes Axelsen fra Christiansfeld blev af Komp. paategnet under 27de Juni at gjælde til Skive. Den fremlagte Note var saaly- dende: "Joh. Axelsen Pas fra Christiansfeld sidst paategnet i Ringk., her paategnet til Skive 27. Juni." Komp. tilføier, at han med Vished vidste, at han ikke havde udstedt Pas til Johannes Axelsen og Hustrue i Slutningen af forrige Aar, fordi ingensinde noget nyt Pas af ham var bleven udstedt paa Herredskon- toiret, uden at han havde indført det i Pasjournalen. Ved nyt Pas forstod han altsaa ikke Paategning af et andetsteds fra udstedt Pas eller Fornyelsespaa- tegninger paa gl. Passe, som her have været udstædte. Ordene "paa Herredskontoiret" har han i sin Forklaring lagt til med Hensyn til den Mulighed, at han uden for Kontoiret ved en Leilighed skulde have meddeelt Pas til en eller anden udenfor Bondestanden. Sin Forklaring efter Forhøret af 8de f. M. vedblev han, efter at saavel denne som Joh. Axelsens Forklaring til Forhøret den 16de Do. vare blevne ham forelæste. Forklaringen blev oplæst for Komp. som derpaa med Lovens Eed bekræftede samme. Derpaa fremstod Kontoirbetjent Biørn, som efter at være forelæst sin aflagte Forklaring ved Forhøret den 8de f. M. og hvad Joh. Axelsen herimod ved Forhøret den 15de Do. har anført ratihaberede sin aflagte Forklaring, hvorefter det fremlagte saakaldte Pas af 14de Novbr. 1839 ikke er udstædt af ham, men antages klarligen at være falskt. Han har efterseet Pas Journalen her ved Kontoiret og funden, at deri ikke er indført noget Pas for Joh. Axelsen og Hustrue eller for ham allene siden 2den juli 1839, hvilket Pas gjaldte til Farre ved Frijsenborg. Han har udstædt flere Passe, men naar eller til hvem, saaden Udstædelse er skeet, kan han i Regelen ikke opbevare i sin Erindring. Pas Journalen maatte saaledes derom give Oplysning, og det er ham aldeles uvitterligt, at han nogensinde har undladt paa sædvanlig Maade at notere i Pas Journalen noget udstædt Pas, in Specie for Joh. Axelsen. At Udstædelsen var skeet her paa Kontoiret af nogen Anden, den Pas Udstædelse nemlig, hvorom i Tilfældet er Spørgsmaal, og som altsaa gjælder det fremlagte saakaldte Pas af 14de Novbr. eller noget for Joh. Axelsen og Hustrue eller førstnævnte allene, hvorefter samme kunne være en rigtig Afskrift, vidste han heller intet om. Forklaringen blev derefter oplæst for Komp., som vedblev og med lovens Eed bekræftede samme. Derpaa fremstod Christen Skou fra Haltbjerg, som før har arbeidet her paa Herredskontoiret. Han blev forevist det fremlagte saakaldte Pas af 14de Novbr. 1839, og han nægtede at have skrevet det eller at vide noget til Oplysning om, at dette eller noget Pas, hvorefter samme kunde være en Afskrift, var udskrevet her paa Kontoiret, idet han tilføjede, at han alt var kommen her fra Kontoiret som Assistent her ved den Tid, Udstædelsen skulde være foregaaet. Forklaringen blev oplæst for Komp., som ratihaberede og ved Lovens Eed bekræftede samme. Derpaa fremstod Huusmand Jens Nørgaard af Herning, Eier af det Huus, som ligger nærmest ved Herredskontoiret, hos hvem Exam. juris Bertelsen før har haft Værelse til Leie, og som antages at være den, der var nævnet som Bertelsens Part. Han forklarede efter ligeledes at være forevist samme saakaldte Pas, at han ikke har seet samme, og at Joh. Axelsen ikke for ham har foreviist noget Pas. Denne Forklaring blev Komp. forelæst, og han bekræftede samme med Lovens Eed. Bertelsen fremstod igien og under sin aflagte Eed tilføiede til Forrige, at han heller intet vidste til Oplysning om, at nogen andre her paa Kontoiret havde udstædt ligesaalidet et Pas af hvilket det der under 14de Novbr. kalder sig saaledes, kunde vær en Afskrift som dette sidste. Procurator Øllgaard, der ikke har haft noget at bemærke ved de under Forhøret afgivne Forklaringer og Beedigelser, forventer sig ved Sagens endelige Paadømmelse et passende Sallair tilkjendt. Forhøret sluttet for beskreven at tilsendes Reqvirenten. Det bemærkes, at Udsættelsen var skeet til i Dag, fordi det var anseet for rigtigat at oppebie Svaret fra Sognepræst Baggesen for det Tilfælde, at samme skulde kunde have tjent som Vejledning under Afhørelserne. Landt. Som Vidner:BroustNiels Jensen.
EVEN
Sensitive:0 H. P. Hansen oplyser, at Johannes Axelsen ved commisssionsdom af 7/9 1842 blev frifundet for tyveri, men han oplyser ikke, under hvilken retskreds frifindelseskendelsen blev afsagt. Johannes Axelsen var ved lejligheden tiltalt sammen med en sliber Kristen Larsen og dennes hustru Ane Magdalene. - Kjæltringer og Natmandsfolk I, side 251.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1847.12 19 Afsoning Udskrift af Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.5343 - Fol 86 Aarligt No:113 Rulle No.:307 Fangernes Navne:Johannes Axelsen af Hobroe Arrest Hvor født:} } Ørre S., Hammrum H., Ringkiøbing A. Sidste Opholdssted:} Naar indkommen.1847, den 19de December Efterm. Hvorfor:Uhjemlet Besiddelse af Hittegods Hvor længe:4 Aar Naar løsladt og Opførsel:1851, d. 19, December løsladt Opførsel God - NB Straffet før:ad 1931, 3058 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Ørre S., Hammerum H., Ringkiøbing A. Er givt?nei Hvor mange Børn:5 Børn, 3 Sønner 2 Døttre Er Confirmeret:Steppen Sogn ved Christiansfeld Religion:Lutherske Profession:Skjærsliber Alder: 64 Anmærkning:Hindsted-Hellum Herreders Extraret LORetten d. 15. November 1847.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 19.-12.-1847
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
Death
Sensitive:0
Shared note
gså kaldet Johan Christian Møller